ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Share

Loading

hanwha ssm 25 2

กล้องขนาดเล็กกะทัดรัดรุ่น Q mini ขนาด 99 มม. มีการนำเอา function การนับจำนวนคนเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยกล้องจะทำงานร่วมกับโปรแกรม “Retail Insight” ซึ่งจะทำการจัดเก็บข้อมูลและทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมได้จากร้านค้าหลายๆ สาขา แล้วนำมาประมวลผลได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ และคุ้มค่าแก่การลงทุน

hanwha ssm 25 3

hanwha ssm 25 4

 

hanwha logo

Hanwha Techwin Singapore Branch
4 Shenton Way #15-06, SGX Centre 2, Singapore 068807

www.hanwha-security.com

OA

บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด
333/81 ไอทีสแควร์ ชั้น 4 ทาวเวอร์ 1 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

www.bangkokoa.com