CCTV & Smart City

Share

Loading

Smart City คือ เป้าหมายของปี 2019 ทุกเมืองมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านรวมถึงความปลอดภัย (Smart Living)

 • ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทางด้านโจรกรรม
 • ปลอดภัย ด้านการจราจร

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือ เป้าหมายหลักของสังคม ที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ เป็นเรื่องของ Smart City อย่างแท้จริง ลองคิดดูว่า Smart Solution เช่น พลังงานอัจฉริยะที่ไม่ปลอดภัย ระบบขนส่งอัจฉริยะที่ไม่ปลอดภัย คงไม่มีใครต้องการอยู่ในเมืองที่ไม่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน

ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง

 • ประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตทางถนนมากที่สุดในโลก
 • สถิตการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 60 รายต่อวัน บาดเจ็บมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี
 • มูลค่าความเสียหายทางงบประมาณของรัฐ มากกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท

คงไม่มีใครภูมิใจกับการเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่มีความเสี่ยงด้านการจราจรเป็นอย่างมาก หลายคนคงไม่ปฏิเสธว่า เราต้องเดินทางบนถนนทุกวันๆ ละหลายชั่วโมง ทั้งการเดินทางในเมือง เดินทางระหว่างเมือง เดินทางไปทำงาน เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ การอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ได้พบเห็นอุบัติเหตุบนถนน ได้ยินเสียงรถฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินวิ่งไปมา บอกให้ทราบว่า เราอยู่บนความเสี่ยงอย่างไม่วันหยุด

สาเหตุ

 • มูลเหตุ ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้า หลับใน เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
 • ในทุกสถานที่ ทางตรง ทางโค้ง ทางแยก เกาะกลางถนน
 • ทุกยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้อ รถบรรทุกมากกว่า 4 ล้อ รถสาธารณะ

วิธีแก้ปัญหา

 • ระยะสั้น
  • การกวดขันการจราจร
  • ทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่มีวันหยุด (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา)

การบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า เพราะเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วันโดยไม่มีวันหยุด เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนการจราจร โดยอ้างว่าไม่เห็นตำรวจ หรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอเพียง กับการกวดขันการจราจร ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่ง

 • ระยะยาว
  • บังคับใช้กฎหมาย และสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนด้วยเทดโนโลยี
  • สร้างหลักสูตรการใช้รถใช้ถนน สำหรับโรงเรียน ทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ถึงมหาวิทยาลัย

ระบบโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะช่วยได้ (Intelligent CCTV)

 • กล้องวงจรปิดตรวจจับผู้ผ่าฝืนกฎจราจร
 • กล้องวงจรปิดอัจฉะริยะ (Intelligent CCTV) เพื่อวิเคาะห์หาปัญหา พฤติกรรม และสาเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

การใช้เทคโนโลยี Ai (Artificial Intelligent) ช่วยตรวจจับการผู้กระทำผิดกฎจราจร อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่มีวันหยุด นอกจากเป็นการลดอุบัติเหตุในระยะสั้น แล้วยังเป็นการสร้างวินัยจราจรกับผู้ใช้รถใช้ถนนในระยะยาว

งบประมาณ

 • รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาวินัยจราจร
 • มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน คือ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

บทสรุป

 • การแก้ปัญหาด้วย 7 วันอันตราย อาจไม่ใช่สิ่งที่สามารถแก้ปัญหาในระยะยาว เพราะในความเป็นจริง คือ 365 วันอันตราย
 • การแก้ป้ญหาจราจรในระยะยาว คือ การสร้างวินัยจรจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างจริงจัง และการใข้กำลังตำรวจเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถแก้ป้ญหาได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี ซึ่งก็คือการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาชีวิตของประชาชนนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง รัฐจึงควรสนับสนุนงบประมาณ
 • การจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ที่สามารถมารถแก้ปัญหาจราจร แทนการจัดซื้ออุปกรณ์เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อการบันทึกภาพเพียงอย่างเดียว