ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมออกแบบบ้านพักอาศัย

Share

Loading

คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมออกแบบบ้านพักอาศัย ภายใต้แนวคิด “บ้านเมืองไทย อยู่สบายแบบไทย ให้คุณค่าเรื่องการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม”

ชิงรางวัลเงินสด และถ้วยเกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมนำผลงานที่ชนะการประกวด ไปเผยแพร่มอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนต่อไป

รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย หมดเขต 11 ธันวาคม 2561 จากนั้น นำผลงานที่ชนะเลิศจากทุกมหาวิทยาลัยไปตัดสินในระดับประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะ/ภาควิชาสถาปัตยกรรมของทุกมหาวิทยาลัย หรือ คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
nopphapadonU@ssi-steel.com , yodsavadee.sa@thaiobayashi.co.th , krirky@scg.com

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด