ประชุมความร่วมมือทางวิชาการทรัพยากรน้ำ ล้านช้าง-แม่โขง

Share

Loading

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ คณคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1541576270270

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิการยน 2561 โดยกระทรวงทรัพยากรน้ำและมณฑ,ยูนนานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อ “Shared River, Shared Future” ภายใต้แนวคิด “Water Partnership for Sustainable Development” เพื่อเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง ได้แก่ จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ได้แบ่งปันความรู้ความก้าวหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคฯ โดยการประชุมนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่าง ๆ ของทุกประเทศสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน