June-August 2018 : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับบทบาทของการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น SMART CITY

Share

Loading

SSMหากกล่าวถึง Smart City ซึ่งถือเป็นกระแสการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยได้มีนโยบายการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

ในฉบับนี้ Security Systems Magazine ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ที่จะมาบอกเหล่าถึง Smart City ในประเทศไทย และบทบาทการทำงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) รวมถึงการก่อตั้ง Smart City Alliance Thailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน Smart City ในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีข่าวสารและเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าสนใจ ซึ่งทางทีมงานได้รวบรวมเอามานำเสนอให้กับท่านผู้อ่าน โดยเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามในหน้าถัดไปได้เลยครับ

บรรณาธิการ
July-August