SBAC คว้ารางวัลชนะเลิศ “Cabling Contest 2018” ภาคกลาง

Share

Loading

Cabling Contest 2018

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน จัดโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6 (Cabling Contest) รอบคัดเลือกภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ คุณพีระ ศรีสองเมือง ตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงความยินดี

Cabling Contest 2018 (2)

สำหรับผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศได้แก่ นายปฏิพัทธ์ สาโสธร นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนวพล วรรณทอง นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ แสงสุนทร นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกอีก 12 คนจากภาคภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยา

Cabling Contest 2018 (3)