เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต จับมือ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี ผนึกภาครัฐ-เอกชน ชูความสำคัญเทคโนโลยีความปลอดภัยครบวงจรเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในงานซีเคียวเทค-ฟอรั่ม กรุงเทพฯ

Share

MPS_4643เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิวเอร่า  บิสซิเนส มีเดีย ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี จัดกิจกรรม   ซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม-กรุงเทพฯ  ดึงภาครัฐและเอกชนร่วมชูความสำคัญของการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมประกาศจัดงาน ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ภายใต้แนวคิด Smart City Safe City ระหว่างวันที่ 8-10  พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจะเป็นเวทีนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรทั้งเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย ภัยพิบัติ สมาร์ทโฮม และความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

 

 “สำหรับงานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ในปีนี้ สินค้าที่จะนำมาจัดแสดงภายในงานกลุ่มหลักยังคงเป็นเทคโนโลยีด้านระบบรักษาปลอดภัย สมาร์ทโฮม อาคารอัจฉริยะ สมาร์ท รีเทล ระบบการป้องกันภัยพิบัติ อัคคีภัย และเราได้เพิ่มในส่วนของความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่อันตรายต่อข้อมูลที่สำคัญของทั้งบุคคล องค์กร และประเทศชาติ” คุณศิระพัฒน์ กล่าว

ตลาดโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดถึง 372.90 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10.16 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 2560-2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตจากเทคโนโลยีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีบทบาทมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ อาคาร  ที่พักอาศัย ยานพาหนะ สถานที่ทำงานของภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึงชีวิตและทรัพย์สิน และยังพัฒนาเป็นระบบป้องกันอัคคีภัย ภัยทางธรรมชาติ ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์และโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัยมีทิศทางและแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์  2018 จัดโดยบริษัท เมสเซ่ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จำกัด และบริษัท   เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.secutechthailand.com หรือติดต่อ 02-664-6488 อีเมล์ rungnapha@worldexgroup.com, marian@worldexgroup.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: กรุณาติดต่อ บริษัท ออพติมอล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)

พรปวีณ์ กุลมา (ตุ๋ม) โทร 087-589-6319,  อีเมล์ : pornpavee@optimal-com.com

นงลักษณ์ พิลาแพง (ลักษณ์) โทร 061-514-2646  อีเมล์ : lucky.pr23@gmail.com