แถลงข่าว Bangkok OA Coms Solutions Day 2018

Share

Loading

งาน Bangkok OA Coms Solutions Day 2018 ถือเป็นงานที่จัดขึ้นในทุกปี โดยปีนี้การจัดงานจะมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจ คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มกำไร ช่วยการควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. ด้านสังคม คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อกับความปลอดภัย การดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก ดูแลเรื่องการขนส่ง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการทำเกษตรแบบสมัยใหม่

286096

กล้องวงจรปิด WISENET
ฮันวา เทควิน (Hanwha Techwin) คือพันธมิตรทางธุรกิจของกรุงเทพ โอเอ คอมส์ (Bangkok OA Coms) โดยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี สืบเนื่องมาตั้งแต่ในยุคของ ซัมซุง เทควิน (SAMSUNG Techwin) และในภายหลังได้มีการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัท Hanwha Group ในปี 2015

กลุ่มบริษัท Hanwha Group เป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำด้านยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ด้านธุรกิจประกันภัย และการบริการ(โรงแรม สนามกอล์ฟ) เมื่อได้เข้าซื้อกิจจาการของ SAMSUNG Techwin ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Hanwha Techwin และ rebrand ผลิตภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดใหม่ในชื่อ “WISENET” โดยที่ Bangkok OA Coms ยังคงได้รับการเชื่อมั่นจาก Hanwha Techwin ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยเช่นเดิม

กล้องวงจรปิดที่เป็นมากกว่ากล้องวงจรปิด
หากกล่าวถึงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงกล้องวงปิด แต่สำหรับ Bangkok OA Coms กล้องวงจรปิดนั้นเป็นมากกว่าอุปกรณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัย แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาช่วยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มยอดขาย สร้างผลกำไรได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยในอดีตนั้นกล้องวงจรปิดจะถูกนำไปใช้งานด้วยวัตถุประสงค์หลักเพียงอย่างเดียว คือด้านรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น ก็จึงจะนำภาพที่บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ แต่ในปัจจุบันผู้ใช้งานโดยเฉพาะในกลุ่ม Retail ได้มีการนำเอากล้องวงจรปิดไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย หรือเรียกได้เป็นว่า industrial 4.0 เพราะเป็นการทำให้กล้องวงจรปิดทำหน้าที่ sensor ตัวหนึ่ง โดยข้อมูลภาพที่บันทึกได้นั้นจะถูกนำมาประมวลผลประมวลผล Big data analytics

Bangkok OA2

ด้วยรูปแบบการใช้งานดังกล่าว ถือได้ว่า Bangkok OA Coms ได้ก้าวนำคู่แข่งไปแล้วประมาณ 3 – 5 ปี เพราะสามารถเอาเทคโนโลยีทางด้าน Iot และ big data มาให้บริการลูกค้าได้จริง ก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เช่น สามารถนำจำนวนคนที่เข้ามาในร้าน และทำการวิเคราะห์พฤติกรรมได้ว่า คนที่เดินเข้ามาในร้าน เดินไปบริเวณใดมากที่สุด เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา สามารถบอกรายละเอียดเพศ อายุ และความสนใจในตัวสินค้าได้

รวมถึงการช่วยในการบริหารงานภายในร้านกรณีที่มีหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสินค้า การคำนวณยอดขาย การป้องกันการทุจริตของพนักงาน เทคโนโลยีนี้จะสามารถช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการบริหารงานเป็นอย่างมาก โดยสามารถดูได้ผ่าน Smartphone

Bangkok OA Coms เป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวที่สามารถทำได้จริง โดยมีลูกค้า ซึ่งเป็นร้าน Retail รายใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven รวมไปถึงห่างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัล , เอ็มควอเทียร์ ก็ได้มีการนำไปใช้และเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแท้จริง

Hanwha Q Cells
พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญ โดยสามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ในระดับสูงถึงประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมได้เลย โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์เซลล์ระบบออนกริด โดยระบบจะเป็นการให้ภายในบ้านใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ก่อน และมีพลังงงานจากการไฟฟ้าเป็นพลังงานสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ

สำหรับในระบบโซล่าฟาร์มหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปได้มีการนำเอากล้องวงจรปิดไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ โดยเป็นการวิเคราะห์จุดความร้อนของเซลล์แสงอาทิตย์ หรือว่าสิ่งผิดปกติบนเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วย

การปลูกพืชแบบ plant factoy
การปลูกพืชแบบ plant factory คือ เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบปิดหรือกึ่งปิด ทำให้การปลูกพืชได้คุณภาพ พืชจะโตเร็ว และคุณค่าทางอาหารสูง โดยปัจจุบันเราได้มีการปลูกประเภทผักสลัด สตรอว์เบอร์รี และมะเขือเทศ

สำหรับการนำเอากล้องวงจรปิดไปใช้ในการเกษตร คือการใช้กล้องคุณภาพสูงไปเก็บข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์เฉดสี วิเคราะห์การเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งกล้องที่ใช้จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสีเขียวแต่ละเฉดสีบ่งบอกอะไร ความไม่สมบูรณ์ขาดอาหารอะไรบ้าง อุณหภูมิผิดเพี้ยนหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งสตรอว์เบอร์รีที่ลูกใหญ่แล้วก็วิเคราะห์ได้ว่า สีสันแบบนี้พร้อมที่จะเก็บหรือยัง

การปลูกพืชแบบ plant factory จะสามารถลดต้นทุนได้ โดยหลักการที่มุ่งเน้นคือ Speed กับ Scale กล่าวคือจะทำอย่างไรให้พืชโตเร็ว และใช้พื้นที่เพาะปลูกเล็กน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ซึ่งในปัจจุบันเรามีโรงเรือนประมาณ 150 ตารางเมตร แต่สามารถปลุกสตรอว์เบอร์รี ได้เดือนละ 3 ตัน  หรือจากเดิมเราใช้เวลาปลูกผักประมาณ 45 วันเก็บผลผลิต ปัจจุบันเราใช้เวลา 21 วันในการเก็บผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาช่วยในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช และให้ปุ๋ย ให้น้ำ ให้แสงสว่างตามความเหมาะสม

Bangkok OA3

นโยบายการดูแลลูกค้า
Bangkok OA Coms เป็นผู้นำตลาดทางด้านกล้องวงจรปิดมามาอย่างยาวนาน ได้โดยทำธุรกิจด้านกล้องวงจรปิดมายาวนานกว่า 27 ปี
และจากการทำวิจัยทางการตลาดก็พบกว่ากุญแจแห่งความสำเร็จที่สุดของ Bangkok OA Coms คือลูกค้า เพราะลูกค้าเหล่านี้เป็นลูกค้าที่อยู่กับกับเรามาอย่างยาวนา ไม่ว่าจะเป็นธนาคารใหญ่ ๆ ในเมืองไทย ร้าน Retail ในเมืองไทย ระดับ top 5 สถานที่ราชการขนาดใหญ่ เทศบาล Smart City ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าของเราทั้งสิ้น

เพราะเรามีนโยบายหลัก ๆ คือทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ แล้วเขาจะกลับมาหาเรา การบริการของเราคือการบริการด้วยใจ เราคิดว่าลูกค้าเหมือนเป็นสมาชิกในบ้านเราเองเราจึงบริการด้วยใจจริง และผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนา ดังนั้นเราจึงกล้ารับประกันสิ้นค้า 5 ปีเลยทีเดียว

Bkk Oa -LOGO