Nextech Asia จัดงานสัมมนา Security Awareness 2018

Share

Loading

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด จัดงาน Security Awareness 2018 ภายในงานมีการอัพเดตความรู้ของระบบ SECURITY ต่าง ๆ มากมาย โดยคุณ Roj Tharanon,Chief Executive Officer Nextech Asia กล่าวว่า “วันนี้เรามองว่าเราเป็น System integrated โดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ Network, System และ Security ดังนั้นการจัดงานวันนี้เกิดขึ้นจากการความตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักในด้านของความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

Nextech Asia3

นอกจากนี้คุณ Don Kasemtanachote,Chief Operating Officer Nextech Asia กล่าวว่า “หากมองในภาพรวมปัจจุบันนี้จะพบว่าลูกค้าในแต่ละองค์กรจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือมีการขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความสำคัญด้านอื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรมุ่งเน้นไปที่ด้าน service เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมคือเรื่องของ Security ด้วย เพราะหาก Security มีปัญหา แผนที่เราวางไว้ในกับลูกค้าก็จะมีปัญหา และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทลูกค้าด้วย”

“เราต้องการสร้างความตระหนักให้เห็นว่ามุมมองของผู้ที่ทำการป้องกันระบบต้องทำแบบไหน และในสภาพแวดล้อมทั่วไป ๆ การเข้าโจมตีระบบเกิดขึ้นในลักษณะไหน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้เห็นภาพรวมของทั้งสองมุม คือมุมของผู้ที่โจมตีและในมุมของผู้ที่ทำการป้องกัน”

“โดยการโจมตีอาจมองได้เป็น 3 ช่วงหลัก ๆ คือช่วงก่อนถูกโจมตี ช่วงระหว่างถูกโจมตี และหลังจากถูกโจมตี ซึ่งเราจะพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะไปให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญในช่วงก่อนถูกโจมตี แต่ในความเป็นจริงแล้วบางครั้งเราอาจโดนโจมตีโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น มีการเข้ามาฝังบางอย่างไว้ในระบบของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีวงรอบของการตรวจเช็คระบบอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกว่าถูกโจมตีก็ตาม แต่กระบวนการในการตรวจเช็ค จะต้องอยู่ในแผนปฏิบัติงานขององค์กรว่ามีใครดูแลรับผิดชอบในส่วนไหนบ้าง”

Nextech Asia

“เพราะปัจจุบันนี้ผู้ที่มุ่งหวังจะโจมตีระบบมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ดังนั้นเราที่อยู่ในส่วนของการป้องกันก็จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา” คุณ Don Kasemtanachote กล่าวทิ้งท้าย