Digital Focus จัดงานสัมมนา Flir Day

Share

วันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด จัดงานสัมมนา Flir Day ณ อาคารอัจฉริยะ Smart Building โดยภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก