ดิจิตอล โฟกัส จัดงาน IOT Solutions for Security

Share

ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดิจิตอล โฟกัส งานสัมมนา IOT Solutions for Security เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

โดยมีคุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และกล่าวถึงความร่วมมือของ ดิจิตอล โฟกัส กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปี 2016 และ 2017 เพื่อพัฒนาช่างกล้องวงจรปิดตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ และจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ประสานเข้ากับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันทันสมัยระดับโลก อาทิ Smart City, Smart Building, Smart Factory, Smart Retail และ Smart Banking