งานสัมมนาการประยุกต์ใช้ FTTx กับงานกล้องวงจรปิด CCTV โดย Widen Trading

Share

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 WIDDEN ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ FTTx กับงานกล้องวงจรปิด CCTV" โดยมีวิทยากรคือ คุณธวัช ภักดีกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเด้น เทรดดิ้ง จำกัด นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "เลือกใช้ Media Converter for CCTV แบบรู้จริง" บรรยายโดย Mr.Ben Oversea Support Manager โดยงานจัดขึ้นที่ ไวเด้น เทรดดิ้ง สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี