ทำความรู้จัก Gate Access Control ในแบบต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งาน

Share

Loading

ประตูคือจุดยุทธศาสตร์ของตัวอาคาร เพราะเป็นช่องทางหลักที่บุคคลจะผ่านเข้า-ออกตัวอาคาร และหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีผ่านเข้าไปในตัวอาคารได้ ก็เท่ากับว่าความปลอดภัยภายในตัวอาคารได้จะลดระดับลงไปทันที ด้วยเหตุนี้ในแง่ของระบบรักษาความปลอดภัย ประตูจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์

ส่วนในแง่ของการบริหารจัดการ ประตูก็ถือเป็นหัวใจสำคัญอีกเช่นกัน ในการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร เช่น เป็นจุดที่ใช้ตรวจนับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงเวลา

ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยี Gate Access Control มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมความเสี่ยงและบริหารจัดการผู้ผ่านเข้าออกตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปัจจุบันระบบ Gate Access Control มีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถจำแนกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือแบบอัตโนมัติ และแบบกึ่งอัตโนมัติ

แบบอัตโนมัติ เป็นรูปแบบที่ทำงานได้เอง เป็นการออกแบบระบบการทำงานให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการใช้งาน มุ่งเน้นที่ความสะดวก รวดเร็ว สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและน่าเชื่อถือให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระงานของทรัพยากรบุคคลอีกด้วย ซึ่งประตูแบบอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมมีอยู่ 2 ชนิด คือ

Gate Access Control

1.ประตูปีกผีเสื้อ (Flap Gates) ที่สามารถติดตั้งภายในอาคาร หรือบริเวณจุดเชื่อมต่อที่มีผู้ผ่านเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก และต้องการความรวดเร็วในระดับสูง เช่น ทางเข้า-ออกสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

Gate Access Control

2.ประตูบานสวิง (Swing Gate) ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย สวยงาม เป็นประตูที่นิยมติดตั้งในสถานที่ที่เน้นภาพลักษณ์ ช่วยเพิ่มความหรูหราและถึงพร้อมด้วยความปลอดภัย

แบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นรูปแบบการใช้งานที่ต้องอาศัยการเปิดหรือผลักประตู เป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ไม่ต้องการการลงทุนสูงมากนัก ที่นิยมใช้งานมีอยู่ 2 แบบ คือ

Gate Access Control

1.ประตูบานสูงแบบหมุน (Full High Turnstiles) โดยส่วนมากจะติดตั้งในบริเวณทางเข้าเพื่อป้องกันการกระโดดข้ามหรือลอดผ่านประตู ส่วนมากจะติดตั้งนอกพื้นที่หรือด้านหน้าก่อนที่จะเข้าถึงตัวอาคาร

Gate Access Control

2.ประตูสามขาแบบหมุน (tripod Turnstiles) มักจะติดตั้งภายในพื้นที่อาคาร ประตูแบบกึ่งอัตโนมัติจะให้ความปลอดภัยได้ใกล้เคียงกับแบบอัตโนมัติ แตกต่างกันที่ความรวดเร็วในการเข้า-ออก ซึ่งการเลือกว่าจะใช้ประตูแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง และจำนวนผู้ผ่านเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา

นอกเหนือจากรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ระบบ Gate Access Control จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละความต้องการ เช่น การระบุตัวตน เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการจะเลือกใช้ Gate Access Control แบบใด จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายรักษาความปลอดภัยขององค์กรเป็นหลัก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.matichon.co.th