วิศวะ’59 : Engineering Expo 2016

Share

Loading

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน และบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์)

2 วิศวะ 59 Engineering Expo 2016
จัดงาน “วิศวะ’59 หรือ Engineering Expo 2016” เมื่อวันที่ 1-4 กันยายน 2559 ณ EH 103-104 ณ ไบเทค บางนา ภายใต้ธีม “Innovation with Your Digital Life”

4-2 3 วิศวะ 59 Engineering Expo

ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา อาทิ Smart City Monitoring control ระบบควบคุมระยะไกลอัจฉริยะ สำหรับสังคมยุคดิจิตอล, Smart Home Digital Life บ้านอัจฉริยะ สำหรับชีวิตยุคใหม่, Dinsow Mini หุ่นยนต์บริการสำหรับผู้สูงอายุ, Flight Simulator ที่จะมาทดสอบสมรรถภาพการเป็นนักบินด้วยเครื่องไฟลท์ซิมูเลเตอร์ พร้อมทั้งยังมีการจัดแสดงด้านเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบการชั้นนำของเมืองไทย