CCTV System Design อ.ปฐมพงศ์ วาระนุช

หลักสูตร CCTV System Design

Share

Loading

IMG คุณเตชิต
คุณเตชิต ทิวาเรืองรอง  Security & Emergency Advisor

     ต้องเรียนว่าผมได้มีโอกาสรู้จักกับ อ.ปฐมพงศ์ เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว แต่ไม่เคยได้คุยกันถึงแนวคิดในการพัฒนาวงการระบบรักษาความปลอดภัยเลย จนกระทั่งในปี 2559 นี้ ที่ได้รวมกลุ่มและพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นว่า กลุ่มของเราจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาวงการระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านเราได้อย่างไร ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ และไม่ได้มีพละกำลังอะไรมากมาย แต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำเมื่อไหร่

อย่างที่ผมได้เรียนในเบื้องต้น ว่าด้วยกำลังอันน้อยนิดของเรา จึงเริ่มต้นจากการเปิดตัวหนังสือ “CCTV ชัดแน่” ของ อ.ปฐมพงศ์ (โดยที่ตัวผมเองก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคอลัมนิสต์ในการเขียนบทความเทคโนโลยีความปลอดภัย “Security Technology” ให้กับนิตยสาร Security Systems ด้วย)

ซึ่งหนังสือ CCTV ชัดแน่ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีรูปแบบการจัดจำหน่ายที่ค่อนข้างแหวกแนว คือผู้ซื้อได้รวมกลุ่มกันสั่งซื้อหนังสือ และนัดเวลาในการส่งมอบหนังสือ โดยที่ อ.ปฐมพงศ์ ก็จะไปบรรยายแนะนำการใช้หนังสือเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในแง่มุมที่ตรงกับความต้องการของแต่ละท่าน

โดยในปี 2559 นี้เราจึงมีความตั้งใจที่จะจัดหลักสูตรแรก คือการฝึกอบรมการออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระดับพื้นฐาน(CCTV System Basic Design) ซึ่งจะเป็นระดับที่มีการนำไปใช้เป็นส่วนใหญ่ และเหมาะกับองค์กรขนาดกะทัดรัด ที่ไม่มีความซับซ้อนและครอบคลุมพื้นที่ไม่มากนัก กลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจจะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ กลุ่มวิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ออกแบบระบบ , กลุ่มเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง , กลุ่มกรรมการผู้ตรวจรับงาน/ผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ เรายังต้องการจัดการฝึกอบรม แบบสัญจรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย (แต่ยังคงเป็นความฝันนะครับ เพราะไม่ทราบว่าการตอบรับในการจัดครั้งแรกจะเป็นอย่างไร) ซึ่งถ้าเป็นไปตามความคาดหวัง พวกเราก็คิดว่าน่าจัดได้อีกซัก 2-3 ครั้งในปีนี้

CCTV System Design อ.ปฐมพงศ์ วาระนุช

โดยหลักสูตรในปีต่อ ๆ ไปเราจะเพิ่มเติมในความเข้มข้นและหลากหลายมากขึ้น เช่น การออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมือง (City Surveillance Design) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ (Smart City / Smart Security Professional Design) การบริหารจัดการความปลอดภัย (Security Management) โดยในแต่ละหลักสูตรก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งเนื้อหารายวิชาประกอบและระยะเวลาในการฝึกอบรมที่เหมาะสมนั้น ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ