โซลูชั่นที่อัพเกรดระบบกล้องวงจรปิดของคุณไปสู่ Proactive Video Monitoring อย่างง่ายดาย

Share

Loading

Genio Lite / Genio Lite SIM

ตัวควบคุมรีเลย์ไร้สายที่รับสัญญาณเตือนจากแผงควบคุมGENIO และส่งหน้าคอนแทคไปยังเครื่องบันทึกภาพ (NVR)

GEN-OP

เป็นระบบสัญญาณกันขโมยที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถเฉพาะเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในบ้านและสถานประกอบการเชิงพาณิชย์

ข้อดีสำหรับการใช้โซลูชั่น Proactive Video Monitoring ของ OPTEX

อัพเกรดระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างง่ายดาย

อัพเกรดระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพของคุณให้เป็นระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Proactive Video Monitoring ได้อย่างง่ายดาย

ระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกมีเสถียรภาพ

เสริมการรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณและพื้นที่สำคัญ (ทางเข้า, หน้าต่าง, สวน, ฯลฯ) ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอกที่เชื่อถือได้จาก OPTEX

ระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกนี้ ช่วยให้คุณตรวจจับผู้บุกรุกได้ตั้งแต่นอกตัวอาคาร ทำให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

รักษาสุนทรียภาพที่สวยงามไว้

ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย การติดตั้งเซนเซอร์ในสวนไม่จำเป็นต้องขุดดินเพื่อเดินสายไฟช่วยให้รักษาความสวยงามของสวนไว้ได้

ตัวอย่างสถานที่ติดตั้ง

บ้าน

สำนักงาน / อาคารพาณิชย์

โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th
https://optex-asean.com
日本語窓口:有村
k-arimura@optex.co.th