SOLAR ENERGY หลักสูตรอบรมผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Share

Loading

SOLAR ENERGY หลักสูตรอบรมผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

SOLAR ENERGY หลักสูตรอบรมผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 1,500 บาท 

เลขที่บัญชีบริษัท
บจก.ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย
ธนาคารกสิกรไทย 7622435688

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098 4287755
 
วัตถุประสงค์
 
COURSE OUTLINE

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. เกียรติบัตร
  2. ฟรีอาหารเครื่องดื่ม 2 เบรค และ 1 อาหารกลางวัน
  3. คู่มือการอบรมแบบไฟล์ดิจิตอล
  4. ผู้เชียวชาญให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านระบบด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์