SOLAR ENERGY หลักสูตรอบรมผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Share

Loading

SOLAR ENERGY หลักสูตรอบรมผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน รับจำนวนจำกัด 30 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098 4287755

 
วัตถุประสงค์


 
COURSE OUTLINEผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. เกียรติบัตร
  2. ฟรีอาหารเครื่องดื่ม 2 เบรค และ 1 อาหารกลางวัน
  3. คู่มือการอบรมแบบไฟล์ดิจิตอล
  4. ผู้เชียวชาญให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านระบบด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์