Amazon เปิดโปรเจ็กต์ ‘AI Ready’ ฝึกอบรมทักษะ AI 2 ล้านคน ในปี 68

Share

Loading

AWS เปิดตัว 8 หลักสูตรใหม่ อบรมด้าน AI และ Generative AI โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล พร้อมเปิดตัวทุนการศึกษา AWS Generative AI Scholarship และความร่วมมือกับ Code.org เพื่อส่งเสริมให้กับผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งยุคอนาคต

Amazon ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ ‘AI Ready’ เพื่อมอบความรู้ผ่านหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากร 2 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2568 ด้วยการเปิดตัวหลักสูตรและคอร์สอบรมใหม่ทางด้าน AI พร้อมกับการขยายขอบเขตโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

เบื้องต้น AWS ได้ประกาศเปิดตัวคอร์สอบรม 8 หลักสูตรใหม่ด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน AI และ Generative AI โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากนี้ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาจากอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส “AWS Generative AI Scholarship” ร่วมกับแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Udacity รวมไปถึงการร่วมมือกับ Code.org ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ Generative AI โดยเฉพาะ

นายสวามิ ศิวาสุบราห์มาเนียน รองประธานฝ่ายข้อมูลและ AI ของ AWS กล่าวว่า “ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่นำความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้ หากเราต้องการปลดล็อคศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโลก เราจำเป็นต้องทำให้การเรียนรู้ทางด้าน AI เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงสำหรับทุกคนที่อยากเรียนรู้ เป้าหมายหลักของโปรแกรม ‘AI Ready’ คือการทำให้การศึกษาด้าน AI เข้าถึงได้ง่าย โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ ที่เราได้เปิดตัวในวันนี้มาเป็นที่รองรับ นอกจากนี้แล้วเรายังได้ดัดแปลงโปรแกรมฝึกอบรมทักษะ AI อื่น ๆ ของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เพิ่มขอบเขตและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทักษะจำเป็นเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”

Amazon ได้เปิดตัวโปรแกรม ‘AI Ready’ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ AI และพัฒนาตนเองสำหรับโอกาสมากมายในอนาคต โครงการต่าง ๆ นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรทั้งในวันนี้และรุ่นต่อ ๆ ไป

คอร์สฝึกอบรมฟรีด้าน generative AI สำหรับสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการ

เพื่อรองรับบุคลากรในสายงานอาชีพเทคโนโลยี AWS ได้ประกาศเปิดตัวโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 8 หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งจะมอบการศึกษาด้าน AI และ Generative AI แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลทั่วไปได้เตรียมพร้อมทักษะเพื่อรองรับสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการ คอร์สเรียนมีหลากหลายระดับตั้งแต่หลักสูตรขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง และครอบคลุมหลายแขนง เหมาะสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักเทคโนโลยี โดยคอร์สเหล่านี้เสริมคอร์สที่มีอยู่ในปัจจุบันด้าน AI และ Generative AI รวมกว่า 80 คอร์ส บนระบบ AWS ทั้งแบบที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและแบบราคาย่อมเยาว์

คอร์สสำหรับผู้เรียนด้านธุรกิจและไม่เน้นเจาะลึกด้านเทคนิค

หลักสูตรแนะนำพื้นฐาน Generative AI เป็นคอร์สแนะนำเนื้อหา Generative AI เช่นการใช้งานและหลักการเบื้องต้น อย่างเช่นโมเดลพื้นฐาน (foundation models) อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Educate

หลักสูตร Generative AI สำหรับผู้นำด้านธุรกิจ มีทั้งหมด 3 คอร์สด้วยกัน แนะแนวการวางแผนและบริหารโครงการด้าน Generative AI รวมไปถึงการสร้างองค์กรที่พร้อมรับมือกับ Generative AI อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Skill Builder

หลักสูตรแนะนำ Amazon CodeWhisperer เป็นคอร์สสอนการพัฒนาโค้ด AI ของ Amazon ขั้นพื้นฐาน และเน้นการเขียนโค้ดเบื้องต้น อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Educate

คอร์สสำหรับนักพัฒนาและผู้เรียนที่ต้องการเจาะลึกด้านเทคนิค

หลักสูตรด้าน Prompt Engineering ขั้นพื้นฐาน เป็นการแนะนำด้าน Prompt Engineering เบื้องต้น เช่นการออกแบบคำสั่ง การปรับใช้เครื่องมือ generative AI ไปจนถึงเทคนิคการสร้าง prompt ขั้นสูง อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Skill Builder

หลักสูตร Low-Code Machine Learning บน AWS ศึกษาวิธีจัดเตรียมข้อมูล ฝึกและนำโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงไปปรับใช้ โดยไม่เน้นการเขียนโค้ดหรือข้อมูลเชิงลึกด้านแมชชีนเลิร์นนิง อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Skill Builder

หลักสูตรการสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models) บน AWS สอนวิธีการใช้แพลตฟอร์มบน Amazon SageMaker และไลบราลี่เพื่อสร้างโมเดลภาษา และวิธีการปรับแต่ง (fine-tune) open source และโมเดลพื้นฐาน (foundation models) อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Skill Builder

หลักสูตรเบื้องต้น Amazon Transcribe สำรวจวิธีการใช้ Amazon Transcribe ซึ่งเป็นบริการด้านการแปลงข้อมูลจากคำพูดเป็นตัวอักษรด้วยเทคโนโลยี speech recognition แบบอัตโนมัติ บน AWS อย่างเต็มรูปแบบ อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Skill Builder

หลักสูตรการสร้างแอปพลิเคชัน Generative AI ด้วย Amazon Bedrock เป็นคอร์สสอนวิธีการใช้ Amazon Bedrock เพื่อสร้างแอปพลิเคชันด้าน generative AI อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ AWS Skill Builder

ทุนการศึกษาด้าน generative AI รวม 12 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผ่านโครงการ ‘AWS Generative AI Scholarship’ AWS จะมอบทุนการศึกษา Udacity มูลค่ากว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่นักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า 50,000 คนจากชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดนี้สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์ส Generative AI เบื้องต้นของ AWS ผ่านระบบ Udacity ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของ AWS และช่วยเตรียมพร้อมความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ generative AI ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลังจบคอร์ส นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Udacity เพื่อเสริมสร้างโปรไฟล์ในการสมัครงานในอนาคต

Amazon ได้ร่วมมือกับ Amazon Future Engineer และ Code.org ในการสร้างกิจกรรม Hour of Code Dance Party: AI Edition ซึ่งเป็นคอร์สเบื้องต้นเพื่อแนะแนวทางการเขียนโค้ดและ AI โดยนักศึกษาจะได้สร้างวีดีโอเพลงเป็นของตัวเองผ่านทางช่องทางออนไลน์สำหรับเพลงฮิตจากศิลปินชื่อดังเช่น Miley Cyrus, Harry Styles และอื่น ๆ อีกมากมาย

นักศึกษาจะได้เขียนโค้ดเพื่อสร้างลีลาท่าเต้นโดยใช้อิโมจิ (Emoji) เพื่อเป็นคำสั่งป้อนข้อมูล AI prompt ในการสร้างฉากหลังที่เคลื่อนไหวได้ กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ generative AI รวมไปถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (large language models) และการใช้งานในการวิเคราะห์แนวทางในการสร้างสิ่ิงใหม่ ๆ ทั้งในรูปแบบภาพและตัวหนังสือ

กิจกรรม Hour of Code จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม ช่วง Computer Science Education Week เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายได้เข้าร่วม นอกจากนี้ AWS ยังจะมอบเครดิต ‘AWS Cloud computing credits’ มากถึง 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ Code.org ที่ใช้ระบบ AWS เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Hour of Code นี้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.thansettakij.com/technology/technology/582153