เซนเซอร์ตรวจจับยานพาหนะสําหรับระบบไม้กั้นและประตูอัตโนมัติทั้งแบบบานเลื่อนและบานสวิง Virtual Loop OVS-02GT

Share

Loading

Virtual Loop ในเซนเซอร์ตรวจจับยานพาหนะของ OVS-02GT สามารถเชื่อมต่อกับระบบไม้กั้น, ประตูบานเลื่อน / สวิง แบบอัตโนมัติเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสําหรับบริเวณที่ไม่สามารถฝังลูปเพื่อตรวจจับรถได้ อาทิเช่น สภาพพื้นผิวถนนที่ง่ายต่อการชํารุดหรือถูกเปิดให้เห็นหน้าดิน พื้นที่เต็มไปด้วยหินกรวด รวมไปถึงบริเวณพื้นที่อยู่เหนือท่อระบายนํ้าหรือมีท่อต่างๆฝังอยู่

คุณสมบัติเฉพาะของ OVS-02GT

ไม่จำเป็นต้องฝังพื้น อุปกรณ์รองรับการใช้งานภายนอกอาคาร

มาพร้อมกับการตรวจจับที่เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ จึงทําให้การตรวจจับยานพาหนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ FMCW

ติดตั้งง่ายจึงช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง รองรับการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

มาพร้อมกับฟังก์ชันในแอปพลิเคชันที่หลากหลายสามารถตั้งค่าผ่านมือถือได้อย่างง่ายดาย (รองรับทั้งระบบ iOS และAndroid)

ตรวจจับเฉพาะการเคลื่อนไหวของรถ ไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากคนเดิน

เมื่อมีคนเดินผ่าน เซนเซอร์จะไม่ตรวจจับด้วยโหมด Human cancellation และจะตรวจจับเฉพาะยานพาหนะเท่านั้น เพื่อป้องกันการเปิดประตูโดยไม่จําเป็น

ตัวอย่างสถานที่ติดตั้ง

สถานที่ที่ไม่อนุญาตให้มีการขุด เช่น บริเวณพื้นที่เคลือบด้วยเรซินหรือปูพื้นด้วยอิฐ

ถนนมีตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายนํ้า

สถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานด้านวิศวกรรมโยธา เช่น พื้นที่สาธารณะ

ถนนที่ปูด้วยหินกรวดและต่างระดับ

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th
https://optex-asean.com
日本語窓口:有村
k-arimura@optex.co.th