HIKVISION WATER LEVEL DETEGION SOLUTION

Share

Loading

โซลูชั่นการตรวจจับระดับน้ำ

HIKVISION ได้ประยุกต์ใช้งานกล้อง CCTV และ RADAR ร่วมกับเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมหรือลดความเสี่ยง และเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

จะเป็นไปได้หรือไม่? หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถทราบถึงสถานการณ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ หรือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถเตรียมการ และป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น อาทิเช่น น้ำท่วม หรือน้ำล้นตลิ่ง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

HIKVISION ได้พัฒนาเทคนโลยีกล้อง CCTV ที่มีความสามารถในการตรวจวัดระดับน้ำ และแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Al จะทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพวิดีโอที่ได้ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและช่วยวิเคราะห์สิ่งผิดปกติที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ เพื่อลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด และทำงานร่วมกับอุปกรณ์เรดาร์ ในการตรวจวัดระดับความสูงของน้ำ เพื่อให้มีความแม่นย่าและค่าที่ถูกต้องมากขึ้น ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันที

รองรับการทำงานร่วมกับ

ชุดพลังงานแสงอาทิตย์

– กำลังเรดาร์ ≤ 1 วัตต์

– กำลังไฟกล้อง ≤ 5 วัตต์

  • Millimeter Wave Radar
  • มุม และองศาของลำแสง ± 2º
  • ความแม่นยำในการตรวจจับ ± 1 มม.
  • ตรวจจับได้ไกลถึง 15 ม. หรือ 40 ม.
  • Weather Resistance
  • มาตรฐานกันน้ำ IP67

ตัวกล้องรองรับโหมดการทำงานพลังงานต่ำ มีเพียงเรดาร์เท่านั้นที่ทำงาน เพื่อตรวจวัดระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th

digitalfocus.co.th