เตือนตัวเองและเด็กๆ ให้รู้ทัน AI

Share

Loading

MIT Technology Review นำเสนอบทความคำแนะนำการใช้ AI เพื่อให้ผู้ใหญ่เอาไปสอนเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ChatGPT หรือ Bard ที่สามารถตอบคำถามทุกอย่างเหมือนกับมันเป็นผู้รอบรู้ปัญหาทุกอย่างบนโลก นอกจากเอาไปสอนเด็กๆได้แล้ว คุณอาจใช้คำแนะนำนี้เพื่อเตือนตัวคุณเองได้ด้วย

สรุป 6 หัวข้อสำคัญได้ตามนี้ คือ

  1. อย่าลืมว่า AI ไม่ใช่เพื่อนของคุณ
  2. โมเดล AI ไม่สามารถทดแทนเครื่องมือค้นหา
  3. ครูอาจกล่าวหานักเรียนว่าใช้ AI เมื่อเด็กทำเอง
  4. ต้องเข้าใจว่าอัลกอริธึมทำงานอย่างไร
  5. จงใช้ AI อย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
  6. รู้จริงว่า AI มีประโยชน์อะไรบ้าง

การโต้ตอบของ AI มันทำได้ดีเหมือนกำลังคุยกับคน ต้องระวังอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนกับระบบ ข้อมูลดิจิทัลที่ป้อนเข้าไปในระบบจะลบออกจากระบบได้ยากมากๆ บริษัทเทคหลายแห่งได้เตือนไม่ให้พนักงานเอาข้อมูลความลับของบริษัทไปถาม ChatGPT เพราะกลัวข้อมูลรั่วไหล

คำตอบที่ได้จากแชทบอทของ Generative AI ไม่ถูกต้องทุกเรื่อง มันตอบโดยยึดตามสิ่งที่มันเรียนรู้มา ทำตามอัลกอริทึมของนักพัฒนา อย่าเชื่ออย่างไร้ข้อสงสัย และมันไม่ใช่คน

คำตอบที่ได้จาก AI ควรมีการตรวจสอบอีกครั้ง การใช้ Search Engine เพื่อค้นหาคำตอบเพิ่มเติมเป็นหนทางที่จะทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมากขึ้น

หลังการเปิดตัวของ ChatGPT วันที่ 30-11-2022 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่งสั่งแบนไม่ให้ใช้ เพราะกังวลว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาใช้มันช่วยทำงานส่งการบ้าน แต่วันนี้ผู้คนเริ่มเข้าใจมันมากขึ้น และเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของมัน สถาบันการศึกษาต่างๆเลิกแบน ChatGPT หรือ AI ต่างๆแล้ว

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อาจตามทันเทคโนโลยี AI เด็กโตปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ได้เร็วและรู้วิธีที่จะนำมันไปปรับใช้งานทั้งด้านบวกและลบ แต่อาจไม่ได้คำนึงถึงผลเสียบางอย่างในการใช้ AI ไปในทางที่ผิด ส่วนเด็กเล็กๆ แม้จะใช้เทคโนโลยี AI ได้ แต่อาจถูกชี้นำไปทางผิดๆ ได้ง่ายมาก

ทุกคนในสังคม จำเป็นต้องรู้เท่าทัน AI ไม่ว่าจะมีเรื่องบวกๆหรือลบๆ มันต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนอย่างแน่นอน!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=744053957733283&set=a.687193000086046