All-in-One Entrance & Exit Manager

Share

Loading

Entrance & Exit Management

All-in-One Entrance & Exit Manager
All-in-One Design

เป็นการผสมผสานโซลูชั่นและอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ไม้กั้น หรือแขนกั้น, กล้องสำหรับจับภาพ และจดจำป้ายทะเบียนรถ, อุปกรณ์ส่องสว่าง, หน้าจอ LCD, ปุ่มฉุกเฉิน และระบบสื่อสาร ทั้งหมดนี้ ทำให้การใช้งาน และการติดตั้งสะดวกมากขึ้น

Intelligent Vehicle Recognition

Intelligent Vehicle Recognition ด้วยเทคโนโลยีกล้อง AIที่ความละเอียดภาพ 4 ล้านพิกเซล รองรับการจับภาพและจดจำป้ายทะเบียนรถ โดยใช้เทคโนโลยี CR การแปลงข้อมูลเป็นตัวอักษร และยังสามารกระบุ สี, ประเภท, และยี่ห้อของยานพาหนะ เป็นต้น

Quick Pass

Quick Pass ด้วยการออกแบบกลไกการทำงานของระบบแขนกั้นแบบเกียร์ที่มีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟกระแสตรง ทำให้สามารถตั้งค่าให้แขนกั้นยกได้อย่างรวดเร็ว และเวลาลง จะลงอย่างช้าๆ เพื่อความปลอดภัย

User-Friendly Display

User-Friendly Display หน้าจอ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว เหมาะสำหรับการจัดการการแสดงรูปภาพ, วิดีโอ, หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งนี้ ยังสามารถแสดงการเข้าถึงโดยใช้ QR สำหรับยานพาหนะที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถให้บันทึกในระบบได้อีกด้วย

Solution Topology

Parking Guidance

ระบบการแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ สามารถให้คำแนะนำพื้นที่ว่างได้อย่างชัดเจน สำหรับการจอดรถที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบนี้รับข้อมูลจากกล้องการแนะนำการจอดรถ แสดงจำนวนและตำแหน่งของพื้นที่ว่างทั้งหมดบนหน้าจอ LED แบบติดตั้งภายนอกและภายในอาคารจอดรถ

หน้าจอ Indoor LED จะแสดงลูกศรพร้อมกับจำนวนที่จอดรถว่างในพื้นที่ โดยระบบจะให้คำแนะนำแก่คนขับรถเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไปยังที่จอดรถว่าง ทำให้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ระบบสามารถกำหนดที่จอดรถสำหรับบุคคล VIP หรือที่จอดรถสำหรับคนพิการ (Accessible Parking) เป็นต้น โดยสังเกตจากไฟสถานะ LED ของช่องจอด

Free Space Detection

ด้วยระบบการแนะนำการจอดรถแบบอัจฉริยะ ระบบสามารถตรวจจับพื้นที่ช่องจอดที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรับข้อมูลจากกล้องการแนะนำการจอดรถ (parking guidance camera) หรือกล้องตรวจจับแบบฟิชอาย (fisheye parking camera) ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการตรวจจับพื้นที่ช่องจอดว่าง โดยสามารถตรวจสอบสถานะพื้นที่ช่องจอดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คนขับรถ สามารถค้นหาพื้นที่ว่างได้อย่างรวดเร็วและผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กล้องตรวจจับแบบฟิชอาย (fisheye parking camera)

โดยส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับพื้นที่จอดรถใต้ดิน ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ CMOS IUU Progressive Scan ความละเอียดสูง รองรับการทำงานพื้นที่ที่มีสภาวะแสงสว่างน้อย, มีอัตราเฟรมสูง และฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยอัลกอริทึม deep-learning ที่ให้กล้องสามารถการตรวจจับพื้นที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการตรวจจับอัจฉริยะอื่น ๆ พร้อมทั้งรองรับรูปแบบการแสดงภาพแบบ ครอบคลุมพื้นที่จอดรถ 12 ช่องจอด หรือ ครอบคลุมพื้นที่จอดรถ 6 ช่องจอด และโหมด 2 ช่อง แบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

Parking guidance camera

ด้วยเทคโนโลยี deep learning และอัลกอริทึมพิเศษ ส่งผลให้กล้องการแนะนำการจอดรถ (parking guidance camera) สามารถแสดงสถานะได้แบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับความพร้อมในใช้งานของพื้นที่จอดรถด้วยสถานะของสี LED ที่จะช่วยลดเวลาการค้นหา และสร้างประสบการณ์ให้กับคนขับรถค้นหาช่องจอดรถว่างได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ แต่ละสียังสามารถใช้ในการจัดหมวดของหมู่ของพื้นที่จอดรถได้ เช่น ไฟสถานะสีน้ำเงิน สำหรับพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการ หรือ ไฟสถานะสีชมพู สำหรับพื้นที่จอดรถสุภาพสตรี เป็นต้น

เซนเซอร์ตรวจจับช่องจอดรถที่เป็นได้ทั้งกล้องและไฟสถานะในตัว

นอกจากการบันทึกวิดีโอเช่นเดียวกับระบบ CCTV และการอ่านเลขป้ายทะเบียนรถแล้ว ไฟสถานะสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เช่น การแสดงสถานะช่องจอด ว่าง – ไม่ว่าง, การกำหนดไฟสถานะให้กับโซนพื้นที่ VIP, โซนช่องจอดรถผู้พิการหรือโซนผู้หญิง เป็นต้น

กล้องสามารถต่อพ่วงได้สูงสุด 6 กล้อง ในระยะความยาวไม่เกิน 70 เมตร สำหรับกล้องขนาด Single Lens และ พ่วงได้ 4 กล้อง สำหรับกล้อง Dual Lens ด้วยสายมาตรฐาน CAT5 สามารถจัดกลุ่มและควบคุมด้วยชุด Terminal ได้สูงสุด 32 กล้อง ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนการเดินสายสัญญาณและสวิตช์ได้สูงสุดถึง 63%

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th

digitalfocus.co.th