นักโบราณคดี ใช้ “AI” แปลภาษาโบราณบนแผ่นจารึก ให้เป็นภาษาอังกฤษ

Share

AI อาจเข้ามาเปลี่ยนโลกของนักโบราณคดี ล่าสุดแผ่นจารึกโบราณที่ไม่เคยมีใครแปลได้ แต่แนวคิดนี้ AI อาจนำมาใช้แปลภาษาเหล่านี้ได้ ซึ่งหากทำได้สำเร็จจริง เราอาจได้เห็นประวัติศาสตร์ในยุคก่อนๆเพิ่มมากขึ้น

AI อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะเราได้เห็นว่าการถอดรหัสภาษาและข้อความโบราณเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักโบราณคดีมาเป็นเวลายาวนาน ขณะนี้ นักวิจัยกำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแปลข้อความและภาษาโบราณบนแผ่นจารึกเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาเหล่านี้คืออักษรคูนิฟอร์มโบราณและอักษรอียิปต์โบราณที่มีอายุว่าพันปี

กลุ่มนักพัฒนา AI ให้รายละเอียดว่าพวกเขาสามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อแปลแท็บเล็ตฟอร์มคูนิฟอร์มจากภาษาอัคคาเดียนเป็นภาษาอังกฤษได้แต่การใช้ AI เพื่ออ่านข้อความโบราณ นั้นไม่ง่ายเหมือนการเรียกใช้รูปภาพผ่าน ChatGPT ซึ่งนักวิจัยจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อน เพื่อฝึกโมเดล AI

สำหรับ Akkadian เป็นภาษาที่พัฒนามาเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญมาก มันเป็นภาษากลางในตะวันออกกลางและเมโสโปเตเมียและใช้ภาษาอัคคาเดียนในการสื่อสาร ส่วนภาษา Cuneiform มีต้นกำเนิดประมาณ 3,400 ปีก่อนคริสตศักราช และเป็นหนึ่งในระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุด ถูกใช้เพื่อบันทึกภาษาถิ่นโบราณหลายภาษา รวมถึง Sumerian, Akkadian, Hittite, Aramaic และ Old Persian ด้วย

การค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณที่เคยอยู่ในแผ่นจารึกไม่ได้ถูกแปลได้ง่ายๆ แต่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อาจมาช่วยในการแกะภาษาหรือแปลภาษาเหล่านี้ทำได้ง่ายขึ้นในอนาคต และเราอาจได้รู้ประวัติศาสตร์โลกมากขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นทุกๆวัน

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/840821