สัมภาษณ์พิเศษ คุณภูษิต อนุชิตธนานันท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย

Share

Loading

ภาพรวมช่วงที่ผ่านมาของ Hanwha Techwin

นับจากการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนเมื่อสามปีที่แล้ว Hanwha Techwin ได้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆ เช่น สถานการณ์ COVID-19, เศรษฐกิจและโครงการก่อสร้างชะลอตัว, และการขาดวัตถุดิบสำคัญในการผลิต Hanwha Techwin ได้มีการเตรียมพร้อมและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการและผลประโยชน์ของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเป็นสำคัญ  จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ Hanwha Techwin ประสบความสำเร็จและมีอัตราการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยในปี 2022 ที่ผ่านมา Hanwha Techwin มีอัตราการเติบโตเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับปี 2021 และสินค้ากล้องวงจรปิด WISENET ของเราได้ก้าวขึ้นเป็น Top 3 CCTV favorite brand ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

สำหรับตลาดในประเทศไทยที่ผ่านมา Hanwha Techwin ได้มีการปรับกลยุทธทางธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยทีมงาน Hanwha Techwin ประจำประเทศไทย ได้เพิ่มจำนวนพันธมิตรทางการค้าใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ให้แก่พันธมิตรทางการค้าเดิม จึงทำให้ในปีที่ผ่านมา Hanwha Techwin มีบทบาททางการค้าและการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น และ จุดแข็ง ของ Hanwha Techwin ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าคืออะไร 

Hanwha Techwin มุ่งเน้นจริยธรรมทางการค้า และประโยชน์ของลูกค้าและพันธมิตรเป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกันก็มีการคิดค้นและขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สินค้าและโซลูชั่นของเรามีความหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพในระดับสากล ใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่อง Cybersecurity และ Data Privacy and PDPA ในทุกขั้นตอนการผลิต ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ถ้านำทั้งหมดที่กล่าวไปนี้มาพิจารณารวมกัน จุดแข็งของเราคงจะเน้นที่ “ความคุ้มค่า” (Value for investment) สำหรับลูกค้าของเรา

เทคโนโลยี ของ Hanwha Techwin  ณ ปัจจุบัน

Hanwha Techwin ยังคงให้ความสำคัญและเพิ่มเม็ดเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องใน Core technologies ที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการออกแบบกล้องและชุดเลนส์ เทคโนโลยีด้านการออกแบบชิพเซ็ต SoC (System on Chip) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับกล้องวงจรปิด WISENET เท่านั้น นอกจากนี้ Hanwha Techwin ยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่อง เราจัดตั้ง Hanwha Techwin AI Labs ขึ้นในปี 2019 โดยมุ่งเน้นด้านการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับ AI ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ในราคาที่จับต้องได้ โดยมีเทคโนโลยีสำคัญต่างๆ บางส่วน ดังนี้

  • Edge AI – การใช้เทคโนโลยี AI ที่ติดตั้งอยู่บนหัวกล้อง ทำหน้าที่วิเคราะห์ และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบของชุดข้อมูลขนาดเล็ก (Metadata) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางหรือผู้ใช้ข้อมูล เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดความหน่วง (Latency) ของการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง เมื่อต้องทำงานกับชุดข้อมูลจากกล้องที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้เหมาะกับงานด้าน Commercial, Smart Cities และ City Surveillance
  • WiseDetector – เป็นการใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในการตรวจจับวัตถุประเภทต่างๆ ได้เอง ตามค่าพารามิเตอร์ที่ได้ตั้งไว้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งกล้องและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์วัตถุได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
  • Vertical specialized AI solution – เป็นการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น WISENET Road AI ที่หัวกล้องจะสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของยานพาหนะ, สี และป้ายทะเบียน นอกจากนั้นยังสามารถเรียนรู้ยี่ห้อและรุ่นต่างๆ ของรถยนต์ที่กล้องตรวจจับได้ โดยกล้องจะส่งต่อข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพื่อจัดเรียงรายงานประเภทต่างๆ เป็นต้น
  • End-to-end AI solution – เราไม่ใช่แค่มุ่งเน้นคิดค้นพัฒนากล้องให้มีความฉลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เครื่องบันทึกภาพ (NVR) และซอฟท์แวร์บริหารจัดการภาพวีดีโอ (VMS) ของเราก็ได้รับการพัฒนาให้รองรับการทำงานกับ AI ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การต่อกล้อง AI เข้ากับ AI NVR ของเราโดยตรง ก็จะทำให้สามารถทำการค้นหาเชิงอัตลักษณ์วัตถุ (Attributes based search) เช่น เพศ, ช่วงอายุ, สีการแต่งกาย, การใส่หรือไม่ใส่แว่นตาและหน้ากาก, ประเภทของยานพาหนะ และสีของยานพาหนะ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ AI เป็นต้น
ปัจจุบันธุรกิจด้านกล้องวงจรปิดมีการแข่งขันการกันสูงทาง Hanwha Techwin มองตรงจุดนี้อย่างไร มีแผนการแข่งขันและมีการปรับกลยุทธรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร ?

สำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูง แน่นอนว่าเราต้องสร้างความแตกต่าง และเอกลักษณ์เฉพาะในใจของลูกค้า นอกเหนือจากการคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีความล้ำหน้าไม่เหมือนใครแล้ว เรายังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยแก่ลูกค้าของเรา ไม่ใช่แค่การป้องปรามแก่ชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น หากแต่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในรูปแบบของ Zero Trust และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy and PDPA) เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเรา

ในฐานะผู้บริหารของ Hanwha Techwin จะดูแลผู้แทนจำหน่าย, คู่ค้าทางธุรกิจ, จะสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกับ Hanwha Techwin อย่างไร ?

เราส่งต่อความคุ้มค่า (Value added) ผ่านทีมงานประจำประเทศไทย ไปยังตัวแทนจำหน่ายหลัก และพันธมิตรทางการค้าต่างๆ ของเรา เราสนับสนุนการทำ Training ให้คู่ค้าของเราทั้งในรูปแบบของ e-Learning certification program และ Classroom Training เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการดั่งมืออาชีพแก่ลูกค้าของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดแบบ Market-oriented และ Customer comes first ในระดับนโยบาย จะสามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้แก่เราและคู่ค้าของเราได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน

เป้าหมายของ Hanwha Techwin วางไว้อย่างไรบ้าง ?

เราคงยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าของเราไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า คงไว้ซึ่ง Core value ในเรื่องคุณภาพสินค้า, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย การทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของ จะผลักดันให้แบรนด์สินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น ทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ อันจะสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มีอะไรที่จะฝากถึงลูกค้า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ พาร์ทเนอร์ รวมถึง ผู้แทนจำหน่าย ในประเทศไทย ?

Hanwha Techwin มีนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจให้แก่พันธมิตรและคู่ค้าของเรา เรามีพันธมิตรที่เป็น Technology ecosystem partners มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันเราไม่สามารถเน้นแต่ขายสินค้าเท่านั้น หากแต่จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ที่หลากหลายเหล่านั้น สิ่งนี้จะเป็นคุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืน มากกว่าการแข่งกันแต่ที่ราคา พาร์ทเนอร์, ตัวแทนจำหน่าย และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Technology partner ของเรา สามารถเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://step.hanwha-security.com/kor_EN/Default.aspx หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายหลักของเรา บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด และบริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

Hanwha Techwin Singapore Branch 4 Shenton Way
#15-06, SGX Centre 2, Singapore 068807
Tel : +65 6221 7513 Fax : +65 6227 9337
www.hanwha-security.com

บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด
333/81 ไอทีสแควร์ ชั้น 4 ทาวเวอร์ 1 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02 5761466-77
โทรสาร 02 5761480
Email: center@bangkokoa.com
Facebook Fanpage: facebook.com/BOAcoms
Line: @llc1421w
www.bangkokoa.co

บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
15/8 ซอยพระรามเก้า 55 (วิเศษสุข 4)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone : +662-187-2229 (auto)
Fax : +662-187-2230
Email : info@commexpress.co.th,
sales@commexpress.co.th
LINE : @commexpress
www.commexpress.co.th