Digital Focus NEW S-CURVE

Share

Loading

คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
(Digital Focus Company Limited)

กล่าวถึง ความเป็นมาของบริษัทว่าก่อตั้งมา 20 ปี จากการเป็นตัวแทนจำหนายกล้องวงจรปิดเล็กๆ แบรนด์ OEM จากประเทศญี่ปุ่น เช่าตึกแถว 1 ห้อง มีทีมงาน 5 คน ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สู่ยอดขาย 10 ล้านด้วยการทำงานหนัก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ของผู้บริหารทีมงาน ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทำให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มทำงานเป็นวิศวกรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานประกอบ Chip ของต่างประเทศ 2 ปี เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบมาตรฐานสากล การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นมาทำงานเป็น sales engineer บริษัทนำเข้าเครื่อง Fax, ทำงานขายได้ดีไปสู่การเป็นระดับ Top sales ได้รับรางวัลนักขายดีเด่น ทำงานขายจนได้เป็นผู้จัดการขาย และได้ออกมาร่วมหุ้นกับเพื่อน ตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ในยุคแรก ที่มีราคาตัวละแสนบาท ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่น ได้รับรางวัลเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในทุกๆปี และยังได้นำกล้องวงจรปิด จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่าย ในช่วงนั้น กล้องวงจรปิดยังใช้ CCD เป็นขาวดำ สินค้าส่วนใหญ่จะมาจากโรงงานญี่ปุ่น สหรัฐ และยุโรป อุปกรณ์บันทึกเป็นแบบใช้เทป

บริษัทเจริญก้าวหน้าขยายตัวได้ดี ร่วมงานกับเพื่อน 13 ปี จึงแยกตัวออกมาตั้งบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด โดยเริ่มจากการเช่าอาคารพาณิชย์ห้องเดียว เมื่อปี 2545 เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิดแบรนด์ OEM จากญี่ปุ่น โดยออกไปขายเองทำให้เป็นพื้นฐานของบริษัท ดิจิตอลโฟกัส ในชื่อเสียงเรื่องความสามารถในการทำโครงการกล้องวงจรปิดและ connection กับลูกค้ารายใหญ่ และได้มีผู้ผลิตกล้องวงจรปิดจากไต้หวันมาเสนอให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยขายได้เป็นจำนวนมาก การเจริญเติบโดสูง เริ่มมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด

ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ชำระเต็ม มีทีมงาน กว่า 110 คน กว่าครึ่งหนึ่งเป็นทีมวิศวกร ช่าง ผู้เชี่ยวชาญ มีอาคารขนาดใหญ่ 3 แห่ง มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 3,700 ตรม. มีอาคารอัจฉริยะที่ออกแบนให้มีระบบ Smart Building สำหรับสาธิต ระบบ Building Management Platform ซึ่งประกอบด้วย CCTV, Carpark, Visitor Management Intercom, กันขโมย, Face Access Control เป็นต้น

ภายในอาคาร ยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยสำหรับจัดสัมมนา อบรม ทำ Workshop แก่ตัวแทนจำหน่าย มี Canteen และ Fitness สำหรับให้พนักงานออกกำลังกาย

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

เรามุ่งมั่นที่จะนำความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ให้แก่สังคมจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย กล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ได้สัมผัสการพัฒนาเทคโนโลยี และร่วมทำโครงการ Smart City ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง อีกทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการมีบุตรน้อยลงทำให้บริษัทได้นำเข้าและพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับ Smart Home และหุ่นยนต์ เพื่อนำ Technology มาช่วยทำให้การเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมสะดวกสบายมากขึ้น

Suppliers และตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ A IOT / Drone / Robot แบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ

  • Hikvision กล้องวงจรปิดอันตับ1 ของโลก
  • DJI Drone อันดับ 1 ของโลก
  • Keenon หุ่นยนต์บริการ อันดับ1 ของจีน
  • Uniview / Uniarch IP camera

มีตัวแทนจำหน่าย และ System Integrator มากกว่า 500 รายทั่วประเทศ มีห้องซ่อมที่มีช่างประจำ สามารถซ่อมสินค้าที่ชำรุดได้ มีศูนย์ Call Center คอยให้บริการตลอด 24 ชม. มีการแบ่งช่องการจัดจำหน่าย เป็น 2 ช่องทาง คือทีม Distribution ธุรกิจขาย

การเป็นตัวแทนจำหน่าย Hikvision

เริ่มจากเมื่อประมาณ 15 ปี มี sales manager จากบริษัท Hikvision เข้ามาเสนอให้เป็นตัวเทนจำหน่าย แต่ได้ปฏิเสธไปก่อน เพราะในยุคนั้น ผู้ใช้ในประเทศไทยยังไม่มั่นใจในสินค้าของประเทศจีน แต่เนื่องจาก Hikvision มีชื่อเสียงในด้านผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพอันดับ 1 ของโลก จึงเกิดความสนใจและได้ตอบรับเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งขายค่อนข้างยากในช่วงแรก จึงตัดสินใจออกไปเริ่มขายด้วยตนเอง โดยมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่มีระบบ Software ที่ดีและถูกกว่าแบรนด์ดังๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้า รวมไปถึงสร้าง Connection มากมายจนมีเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง จากคณะวิศวลาดกระบังสนใจ ทำให้ได้ Project จำนวนมาก และเกิดชื่อเสียง Digital Focus และ Hikvision จนเป็นที่ยอบรับในวงการกล้องวงจรปิด และ Hikvision เป็นที่ 1 ในประเทศไทย และอันดับ 1 ของโสก

ปัจจุบันได้มีการนำ สินค้า Non CCTV ของ Hikvision เข้ามาจำหน่าย อาทิ อุปกรณ์ Face Scan, Thermal Camera, กันขโมยจออัจฉริยะ, TV wall, เครื่อง X ray ตรวจอาวุธ/วัตถุระเบิดและเครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธแบบเดินผ่าน

จุดแข็งของบริษัท

ด้วยการที่เติบโตมาจากการทำโครงการกล้องวงจรปิดในองค์กรขนาดใหญ่ทั้งรัฐและเอกชน ทำให้ทีมขาย วิศวกร ของดิจิตอลโฟกัสได้รับการยอมรับจากทีม Hikvision ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ปิดงานโครงการใหญ่ได้ทุกงาน ทำให้ SI มั่นใจใน ทีมดิจิตอลโฟกัส ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการส่งวิศวกรไปดูงาน อบรมในต่างประเทศทุกปีก่อนช่วงโควิดระบาต มีการจัดอบรมตัวแทนจำหน่ายสม่ำเสมอ และมีผู้ผลิตสินค้า Hi Tech จากทั่วโลก เสนอให้ดิจิตอลโฟกัส เป็นตัวแทนจำหน่ายในเงื่อนไขพิเศษเป็นประจำต่อเนื่อง

เรายังได้ มีการพัฒนา Soft Skill แก่บุคลากร โดยไต้รับคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต สนับสนุนงบประมาณ โดย สสส. ในการอบรมหลักสูตร Mini Mio การสร้างความสุขในองค์กร ด้วยสติ แก่ผู้บริหาร ผจก. แสะหัวหน้างาน ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิ สร้างสติ ในการทำงาน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สร้างความสุข สดความเครียด นำมาซึ่งการทำงานที่ดี สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

ธุรกิจ กล้องวงจรปิด สู่ ธุรกิจ AI AOT

บริษัทดิจิตอลโฟกัส ได้เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้า AI IOT อาทิ Smart Home แบรนด์ Wulian ซึ่งขายและติดตั้งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายราย Drone แบรนด์ DJI ได้งานโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กล้องติดรถขนส่ง / รกโดยสาร ผ่านเครือข่าย 4G แบรนด์ Hikvision ซึ่งได้งานติดตั้งในรถขนส่งน้ำมันและแก๊สของ PTT OR 1,500 คัน โดยมีการจัดอบรม ความรู้สินค้าHikvision และสินค้าอื่นๆ แก่ตัวเทนจำหน่ายทั่วประเทศสม่ำเสมอทั้งในบริษัทและช่องทางออนไลน์

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

คุณสมชาย พูดถึงนโยบายในการคืนทำไรให้สังคม เราทำ CSR มาดลอด 20 ปี ตั้งแต่ยังเป็นบริษัทเล็กๆ เราจะมีการไปทัศนศึกษาในต่างจังหวัดทุกๆต้นปี ยังมีการมอบสิ่งของแก่ บ้านพักคนชรา สถานเลี้ยงเด็กทำพร้า ทำกิจกรรมปลูกป่า โดยภายหลังที่บริษัทมีการก้าวหน้าและเติบโตขึ้น ได้มีการบริจาคระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้แก่ วัด โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาทุกปี

ทาง DGF ยังได้ทำ MOU ทวิภาคีการรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และ ลพบุรี เข้ามาฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปี อย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี คุณสมชายยังทำงานส่วนตัวเพื่อสังคม เป็นกรรมการในสมาคมต่างๆ และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ

  • กรรมการสมาคมศิษย์เก่า พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 3 สมัย
  • กรรมการจัดงานฉลอง 200 ปี พระจอมเกล้า
  • กรรมการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (Temca)
  • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ของคณะวิศวลาดกระบัง
  • ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง
สนับสนุนงานวิจัย

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด นำเข้าสินค้า Hi Tech จากต่างประเทศ มีทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ จึงมีความต้องการในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติ ราคาที่เหมาะสมในการทำตลาดของงานวิจัยนั้น เพื่อนำมาจำหน่ายในช่องทางการขายของบริษัท โดยได้มีการมอบทุนวิจัยให้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำนวน 1 ล้านบาท

ประสบการณ์ ช่วงโควิดระบาด

คุณสมชายได้เล่าประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงโควิดระบาดว่าทาง DGF ยังโชคดีที่ในช่วงปีแรกของการระบาดโควิด ยังคงมีลูกค้าต่อเนื่อง แม้ว่างานโครงการหลายงานต้องระงับไป และกล้องตรวจจับความร้อน (อุณหภูมิ) Hikvision ที่เราเอาเข้ามา ขายดีมาก ทำให้มีรายได้เลี้ยงพนักงาน มีการทำประกันการป่วยโรคโควิดแก่พนักงานทุกคน มีการดูแลพนักงานที่ป่วยเป็นอย่างดี มีการมอบข้าวหอม จำนวน 2000 ถุงแก่พนักงาน ชุมชนใกล้บริษัท วัด เทศบาล โรงพยาบาล และ มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง เรามอบระบบกล้องตรวจจับอุณหภูมิจำนวน 5 ระบบ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท แก่ สภากาชาด รพ. ศิริราช ตม. กระทรวงศึกษาและพระจอมเกล้าลาดกระบัง

มอบกล้องตรวจจับอุณหภูมิภายในร่างกาย Hikvision ให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาซาดไทย

Asean Business Award 2019 รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME ระดับอาเซียน

ในปี 2019 ที่มีการประชุม APEX ที่ประเทศไทย บริษัท Digital Focus ได้รับรางวัล Asean Business Award 2019 ในสาขา Family business Large Tier ซึ่งทางสภาหอการค้าแห่งอาเซียนเป็นผู้คัดเลือกและมอบรางวัล เป็นความภูมิใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

การได้รับรางวัลนี้ ทำให้เราต้องมีจุดมุ่งหมาย ในการก้าวขึ้น จาก Family Business ขึ้นไปสู่ Enterprise ให้ได้

5 S Curve ธุรกิจใหม่ ในปี 2566

บริษัท ดิจิตอลโฟกัสจำกัด ได้ดำเนินธุรกิจต้านกล้องวงจรปิด มากว่า 20 ปี ได้มองถึงความสำคัญในการเพิ่มธุรกิจใหม่ โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้วได้ลงทุนพัฒนา Platform ของตนเองขึ้นมา 2 platform อาทิ

1) DGF FLEET MANAGEMENT PLATFORM

ใช้บริหารจัดการกล้อเวงจรปิด และอุปกรณ์ GPS ในรถขนส่ง / รถโดยสาร ซึ่งได้รับการพัฒนาจากการสอบถามความต้องการของผู้บริหาร Fleet และข้อมูลสินค้าจากต่างประเทศเพื่อให้เป็น Platform ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยจะวางตลาดในเดือน พ.ย.นี้

2) DGF BUILDING MANAGEMENT PLATFORM

ใช้ในการบริหารระบบต่างๆ ในอาคาร / โรงงาน อาทิ กล้องวงจรปิด Carpark, visitor management, Access control, Intercom และ อุปกรณ์อื่นๆ สามารถใช้กับกล้องวงจรปิดแบรนด์ Hikvision โดยจะวางตลาดใน เดือน ธ.ค 65 นี้ และจะใช้กับแบรนด์อื่นได้ในปีหน้า

3) SAFETY SCHOOL SOLUTION

จัดระเบียบใหม่ กำหนดพื้นที่ความปลอดภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุด โดยมีพื้นที่สำหรับผู้ปกครอง รับส่งนักเรียน ผู้มาติดต่อ ที่สามารถเข้ามาได้ และกำหนดพื้นที่หวงห้าม อนุญาตสำหรับ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และนักเรียน โดยไม่อนุญาตบุคคลอื่นเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

4) KEEON

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้เป็นตัวแกนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Keenon หุ่นยนต์ส่งอาหาร/สิ่งของ/ยา ในร้านอาหาร โรงแรม / โรงพยาบาลอันดับ 1 ของประเทศจีน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคขาดแคลนแรงงานด้านบริการ

5) UNIVIEW UNIARCH UNICORN

เรายังได้ตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่าย IP camera แบรนด์ Uniview อันดับ 4 ของโลก Uniarch ทั้ง 2 แบรนด์มีจุดเด่นคือ คุณภาพดี คุณสมบัติโดดเด่น ผ่านทุกมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา และยุโรป ราคาประหยัด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของกล้องวงจรปิดมากขึ้น

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th

digitalfocus.co.th