ประโยชน์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด

Share

Warning: Undefined array key "postid" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 24

Warning: Undefined array key "increase" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 25

Warning: Undefined array key "show_views_today" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 26

Loading

CCTV คือ “ภาพ” (Picture / Image)

“ภาพ” นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น

  1. นำไปเป็นพยานหลักฐาน ติดตามหาผู้ต้องสงสัยในหลายๆ สถานการณ์
  2. นำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Image Processing / Video Analytic) เช่น การแปลภาพเป็นตัวอักษร (TEXT) การวิเคราะห์ใบหน้าคน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์จดจำบุคคล (Face Recognition) จนถึงขั้นระบุอายุ ระบุเพศได้ การวิเคราะห์พฤติกรรม (Behavior) ของคน และสัตว์ เป็นต้น
  3. ใช้เป็นข้อมูล (DATA) ให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) เกิดการเรียนรู้ (Machine Learning) เพื่อให้ AI มีความฉลาดมากขึ้น จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมาก ด้วยการเรียนรู้ในเชิงลึก (Deep Learning)

“ภาพ” จาก CCTV คือ ข้อมูลที่สำคัญ มีการศึกษาวิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Image Processing) ในระดับมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาของการวิเคราะห์ภาพ คือ ยังไม่มีการศึกษาเรื่อง “ภาพของ CCTV” ไม่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการนำไปวิเคราะห์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบภาพ “CCTV Design“ ยังมีน้อย

CCTV Design ยังไม่มีสถาบันที่ให้การศึกษาอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวะศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนักศึกษาเกือบ 8,000 คน พัฒนาหลักสูตร “ระบบโทรทัศน์วงจรปิด” เพื่อนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ เรื่องโทรทัศน์วงจรปิด ไปจนถึงระดับการวิจัยด้านโทรทัศน์วงจรปิด อย่างเป็นทางการ