ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมงาน TISDA 2020 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของความปลอดภัยในยุคดิจิตอล วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Share

Loading

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดงาน “TISDA 2020 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของความปลอดภัยในยุคดิจิตอล” ซึ่งจัดขึ้น ณ สโมสรตำรวจ

โดยถือเป็นการจัดงานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของความปลอดภัยในยุคดิจิตอล ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษ

นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ( MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับภาคเอกชน ในโครงการความร่วมมือทางด้านวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะ ได้แก่

 1. บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด
 2. บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด
 3. บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด
 4. บริษัท บริษัทซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด

ตลอดจนภายในงานยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณได้เปิดเวทีเสวนา และบรรยายให้ความรู้มากมาย ได้แก่

Smart City and Smart Mobility บรรยายโดย ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Smart Security in 5G Era”ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในยุค 5G ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร่วมเสวนาโดย

 • รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ดร วัชรพล บุษมงคล ประธานสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
 • คุณ พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Association)
 • ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)
 • มิสเตอร์ เฮนรี่ ออง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์โดยคนไทยเพื่อคนไทยในยุคดิจิตอล บรรยายโดย ผศ.ดร.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Business Trends of IoT, 5G and AI Technologies บรรยายโดย คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที

City Data Platform บรรยายโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

เทคโนโลยีสเก็ตซ์ภาพผู้ต้องสงสัยในยุคดิจิตอล บรรยายโดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2

Smart PTT เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัย บรรยายโดย IR VEE T

รวมถึงยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน มากมาย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, Digital Frist, Finger Scan, CommExpress, Royaltec, InspircCom, Panasonic, Ai Frist, SJP Information Systems, Make IO, My Moo Ban, Taknet, SSM, Western Digital, Digital Com Axis, Liveclean Technology, Jumbo Electronics, Digitalcom, Transcode

โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจัดแสดง เช่น

 • นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับกล้องวงจรปิด
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมของความปลอดภัยบนท้องถนนในยุคดิจิตอล
 • เทคโนโลยีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในยุคดิจิตอล
 • เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในยุคดิจิตอล
 • เทคโนโลยี5G เทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์ค Internet of Things
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบขนส่ง Intelligent Transportation System

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

0