เทคโนโลยีสำหรับความปลอดภัยในระบบขนส่ง

Share

Warning: Undefined array key "postid" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 24

Warning: Undefined array key "increase" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 25

Warning: Undefined array key "show_views_today" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 26

Loading

การขนส่งถือเป็นระบบที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งมวลชน หรือการขนส่งสินค้า ซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการขนส่งในแง่ของความปลอดภัย ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะปกป้องทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงป้องกันการก่อวินาศกรรมอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งที่สำคัญดังนี้

1. เทคโนโลยีสแกนใต้ยานพาหนะ

ระบบสแกนเนอร์ใต้ยานพาหนะถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความจำเป็นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานที่ล่อแหลมต่อการก่อวินาศภัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอมใต้ยานพาหนะ หรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะคุมคามด้านความปลอดภัย ซึ่งเครื่องจะสามารถสแกนและแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ และดำเนินมาตรการประเมินความเสี่ยง และดำเนินมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยได้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป

2. เทคโนโลยีสแกนใต้รถไฟ

สำหรับระบบขนส่งด้วยรถไฟ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมขนส่ง ซึ่งเทคโนโลยีการตรวจสอบหรือสแกนใต้รถไฟ จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อดูสิ่งแปลกปลอมอันตราย หรือกระทั่งตรวจสอบความเสียหายของระบบรถไฟเพื่อการซ่อมบำรุง

3. เทคโนโลยีวิเคราะห์แผ่นป้ายทะเบียน

การวิเคราะห์แผ่นป้ายทะเบียน คือระบบตรวจสอบยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบยานพาหนะ ซึ่งจะเป็นการจดจำตัวอักษรจากแผ่นป้ายทะเบียน เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงยังสามารถเก็บข้อมูลการเข้าออกเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานด้านความปลอดภัยอีกด้วย

4. เทคโนโลยีกล้องไดร์เวอร์

ระบบตรวจจับผู้ขับรถ ซึ่งสามารถบริหารความปลอดภัยในทุก ๆ การเดินทาง ร่วมถึงยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะสามารถรู้ว่าใครคือผู้อยู่ในยานพาหนะ แม้ว่าจะอยู่ในเวลากลางคืน หรือกระจกติดฟิล์มดำ

เรียบเรียงโดย
Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.gatekeepersecurity.com