พล.อ.ประวิตร เข้าทำเนียบฯ นำประชุมเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั่วประเทศ

Share

Loading

“บิ๊กป้อม” เป็นประธานการประชุมในทำเนียบฯ ดันแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ หวังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบเรื่อง เพื่อทราบแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ รับทราบความคืบหน้าดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 รวมทั้งข้อสั่งการประธานกรรมการและการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ 7 หน่วยงาน การคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจังหวัด เพื่อเตรียมจะเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตลอดจนการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนและด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว ไปจนถึงการศึกษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ ร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัด ร่างคู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพฯ และในพื้นที่จังหวัด

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ประชุมวันนี้ จะพิจารณาการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐาน สามารถใช้ข้อมูลกล้องพร้อมทั้งเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องปรามการก่อเหตุไม่ปกติต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป.

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/news/politic/1987581