เมื่อ 5G เข้ามามีบทบาท ธุรกิจโดน disrupt ผู้บริหารควรรับมือ และเตรียมความพร้อมอย่างไร?

Share

หลักสูตร 5G Fast Track for Executive จากผู้เชี่ยวชาญ 5G บริษัทชั้นนำของโลก
พร้อมรับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับรองมาตรฐานจาก Huawei Academy
จัดโดยศูนย์ Thailand 5G EIC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง depa x Huawei
สมัครผ่านง่ายๆ เพียงสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ที่นั่งจำกัด)

รายละเอียด
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
รูปแบบ: อบรมแบบ in-class 1 วัน
สถานที่: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าวฮิลล์) ห้อง 705 ชั้น 7
เวลา: 09:00 – 17:30 น.

หัวข้ออบรมเช้า: “Embracing ‘5G+’ to New Future”
– 5G+individual services
– 5G+X vertical industry application innovation
– 5G+AICDE
– 5G+4G

หัวข้ออบรมบ่าย: “Digital Transformation of Vertical Industry in 5G Era”
– 5G Black Technology in the 2B Market
– Trend Insights into Industry Digital Transformation
– Digital transformation of the government industry
– Digital transformation of the education industry
– Digital transfor…

สำรองที่นั่ง
กำหนดการ