เมืองโตรอนโต อเมริกา เตรียมทดสอบรถขนส่งสาธารณะไร้คนขับ ในปี 2564

Share

Loading

เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ ถือเป็นเทคโนโลยียานพาหนะที่กำลังได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ประเทศ โดยที่เมืองโตรอนโตประเทศอเมริกาได้มีการเปิดเผยถึงข้อตกลงที่ทำร่วมกับ Local Motors เพื่อใช้รถรับส่งไร้คนขับ Olli เวอร์ชันล่าสุด มาเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองระบบคมนาคมแบบอัตโนมัติภายในช่วงปี 2564 นี้

ซึ่งจะมีการทดสอบในระยะเวลา 6-12 เดือน ว่าพาหนะไร้คนขับนี้จะสามารถช่วยให้ระบบขนส่งมวลชนของเมืองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยจะทำการวิ่งในเส้นทางย่าง West Rouge เชื่อมกับสถานีรถไฟท้องถิ่น

ซึ่งได้มีการเปิดเผยว่ารถรับส่ง Olli 2.0 นี้จะขนส่งผู้โดยสารได้สูงสุดเที่ยวละ 8 คน โดยในขั้นการทดสอบระบบจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่บนรถ 2 คน เพื่อศึกษาถึงการเดินทางว่ามีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้หรือไม่

ซึ่งคาดว่าระบบขนส่งอัจฉริยะนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มให้โครงข่ายการขนส่งมวลชนของเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนที่อาศัยอยู่ห่างไกลป้ายรถเมล์หรือรถไฟ ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จลุล่วง ก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตนั้นบทบาทของรถยนต์ส่วนบุคคลอาจจะลดความจำเป็นลงไป

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.adpt.news
https://www.toronto.ca
https://twitter.com/cityoftoronto