คุณสมบัติของเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Lens Specification)

Share

Loading

Lens อยู่ส่วนหน้าสุดของกล้อง ทำหน้าที่รวมแสง ส่งไปให้กับ Image Sensor

ส่วนประกอบสำคัญของ Lens คือ กระจกเลนส์ รูรับแสง และคุณสมบัติของเลนส์ เป็นข้อมูลสำคัญของเลือกใช้เลนส์เพื่อการออกแบบ

วิธีเลือกเลนส์
ปัญหาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับเลนส์

กล้องวงจรปิดรุ่นแรกๆ เป็นกล้องแบบกล่อง (Box Camera) ไม่มีเลนต์ติดตั้งมาให้ ผู้ซื้อต้องหาเลนส์ใส่เอง โดยผู้ผลิตจะกำหนดกำหนดคุณสมบัติ เป็นเงื่อนไขในการเลือกเลนส์ ไว้ในความไวแสงสำหรับการใช้งานในที่มีแสงน้อย เนื่องจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นการใช้งานเพื่อการรักษาความปลอดภัย ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จึงต้องเลือกเลนส์ให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ เช่น ต้องใช้กับ เลนส์ F1.4 เพื่อให้เห็นภาพในสภาพแสง 0.1 lx เป็นต้น

ข้อดี ของการเลือกเลนส์เอง คือ กล้องสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบจากการเลือกเลนส์ได้ตามต้องการ ตั้งแต่ เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) เลนส์มุมแคบ (Tele Photo) เลนส์ปรับมุมมองได้ (Varifocal Lens) รวมทั้งเลนส์ดูภาพไกลแบบปรับได้ (Zoom Lens) เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการใช้งาน ก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ใหม่ได้

ข้อเสีย คือ ผู้ใช้ต้องเข้าใจการเลือกเลนส์ จากตารางคุณสมบัติของเลนส์ จึงอาจเป็นเรื่องยาก การเลือกเลนส์ผิดจากกำหนดของผู้ผลิต เช่น ใช้เลนส์ที่มีขนาดรูรับแสง F2.8 เพราะราคาถูกกว่า เมื่อนำไปใช้งานจะไม่สามารถดูภาพในเวลากลางคืนได้ เป็นต้น

ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดทราบดีว่าการเลือกเลนส์เป็นปัญหาของผู้ซื้อ จึงติดตั้งเลนส์มาให้จากโรงงาน

ข้อดี โรงงานจะเลือกเลนส์ที่ตรงตามคุณสมบัติของกล้อง ที่สามารถดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ข้อเสีย เมื่อเลนส์ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ผู้ซื้อก็ยังต้องเลือกประเภทของเลนส์ที่ติดมากับกล้อง เช่น กล้องแบบเดียวกันมีเลนส์ให้เลือก 4 ชนิด คือ Varifocal Lens 2.8-12mm และ Fixed Focal Lens 2.8 mm, 4 mm, 8 mm. ผู้ใช้ต้องเข้าใจความหมายของเลนส์แต่ละตัว และเลือกตัวใดตัวหนึ่ง ให้ตรงก้บความต้องการ เพราะถ้าเลือกผิดก็ต้องซื้อกล้องใหม่

ปัญหาของการเลือกเลนส์

โดยสรุป การเลือกเลนส์ คือ ความสำคัญของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพราะการเลือกเลนส์มีผลต่อภาพ และเป้าหมายของการดูภาพ โดยมีเงื่อนไขหลักของการเลือกอยู่ 2 ประการคือ

  • เลือกเลนส์ ที่มีรูรับแสงตามคุณสมบัติของกล้อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามสภาพของแสง (รูรับแสง: Max. Aperture คือค่า F ของเลนส์) เป็นเงื่อนไขทางเทคนิคของผู้ผลิต เช่น กำหนดว่าต้องใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุดที่ F1.4 เพื่อดูภาพที่แสงสว่าง 0.1 lx เป็นต้น
  • เลือกเลนส์ที่มีมุม หรือ องศาของเลนส์ เพื่อไห้ได้ “ภาพ” ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (Focal Length – ความยาวโฟกัส สัมพันธ์กับองศาของเลนส์)

ความชัดของภาพ (Image Resolution) ขึ้นอยู่กับการเลือกองศาของเลนส์ (Angle of View) หรือเลือกความยาวโฟกัส (Focal Length) ให้ได้มุมที่ได้ภาพตามเป้าหมาย

“ความชัด” เป็นความต้องการหลักของการเลือกเลนส์ เป็นความคาดหวังสำคัญว่าภาพจะต้องมีความชัด (มีคำถามอยู่เสมอว่า “ชัดไหม”)

ต้องการดูอะไร เช่น ดูคน ดูทะเบียนรถ ดูภาพรวม ดูทางเข้า-ออก

พื้นที่ หรือบริเวณที่ต้องการดู เช่น ดูที่จอดรถบางส่วน ดูทางเข้าออกทั้งหมด

0

0

อ้างอิงจาก :

หนังสือพื้นฐานการออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV Fundamental Design