Hik-Central P-Inclusive The One-Stop Solution for SMB

Share

Loading

ครบ จบทุก Solution ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการระบบ Security สำหรับธุรกิจกลางและขนาดย่อม ในยุคปัจจุบัน ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญ  และมีแผนการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  แต่ด้วย Solution ที่มีค่อนข้างหลากหลาย  ทั้งระบบ CCTV, Access Control ป้องกันการเข้าออก, ระบบการจับภาพป้ายทะเบียน, ระบบไม้กั้นทางเข้า-ออก และอื่นๆ  การที่ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ นี้จึงเป็นเรื่องที่ยาก  และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  ทำให้องค์การขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMB ต้องตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากตัดสินใจลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัย  และแผนการยกระดับระบบนี้ก็อาจจะต้องชะงัก หรือล่าช้าออกไปได้ ผู้ผลิตระบบรักษาความปลอดภัยที่มียอดขายอันดับ 1 ของโลกอย่าง HIKVISION ซึ่งมีระบบที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้แบบ Building Solution หรือสามารถครอบคลุมระบบในอาคารได้ทั้งระบบ  และมีโปรแกรมบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ One-Stop ที่เรียกว่า Hik-Central นั้น  ปัจจุบันได้เปิดตัว Package ชุดเริ่มต้นในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  สำหรับผู้ใช้ที่เป็น SMB ที่ต้องการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ  ชื่อว่า Hik-Central P-Incluvise Package ซึ่งมี Features ในการใช้งานดังนี้
Vehicle & Motorcycle ANPR
Facial Recognition
Thermal Camera
Access Control
Video System 64-ch  สามารถจัดการระบบกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 64 กล้อง  แสดงภาพ Live View และภาพย้อนหลังได้  รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนตัวกล้องอย่างเช่น Fisheye View, Pan Tilt Zoom, Analytic, Face และ LPR Recognition ได้  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพดังกล่าวบน Smart Wall ได้อีกด้วย Access Control 16-Doors  สามารถจัดการระบบการจำกัดการเข้า-ออกประตูได้สูงสุด 16 ประตู  ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด Blacklist, Whitelist และการตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน  และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าและออกในแต่ละประตูได้อย่างอิสระ ANPR 2-ch  สามารถรองรับระบบตรวจจับป้ายทะเบียน  และแสดงข้อมูลหมายเลขทะเบียนได้พร้อมเวลาที่เข้า-ออกได้ Facial Recognition 2-ch  สามารถรองรับระบบตรวจจับใบหน้า  เก็บข้อมูลใบหน้าบุคคลที่ผ่าน  หรือสามารถเปรียบเทียบใบหน้ากับบุคคลที่มีในระบบฐานข้อมูลได้ Elevator 16-floors 1-ch  สามารถรองรับการควบคุม Lift ได้ 1 ตัว  สูงสุด 16 ชั้น  จัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงแต่ละชั้นได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่อง Covid-19 ที่ HIKVISION มี Solution เกี่ยวกับการตรวจจับอุณหภูมินั้น  โปรแกรมบริหารจัดการ Hik-Central P-Inclusive ยังสามารถรองรับฟังก์ชั่นการตรวจจับอุณหภูมิแบบพื้นฐานได้อีกด้วย  ดังนั้น Hik-Central P-Inclusive จึงเหมาะสมสำหรับธุรกิจ SMB ที่มีความต้องการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 Tel : 0-2020-3000 Fax : 0-2020-3780 E-mail : hikvision@sisthai.com