Dr. Spot การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงานด้านสาธารณะสุข

Share

Loading

หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีสำหรับเจ้าหุ่นยนต์ Spot จาก Boston Dynamics ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขา ซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในพื้นที่ซึ่งหุ่นยนต์เข้าถึงได้ยาก โดยการใช้งานสามารถทำได้ทั้งการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล หรือเป็นการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติก็ได้

โดยเจ้าหุ่นยนต์ Spot นั้นได้มีการถูกนำไปใช้ประโยชน์กันในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ตรวจตราฐานการผลิต Ford ในมิชิแกน ไปจนถึงการเลี้ยงแกะในนิวซีแลนด์ และล่าสุดในช่วงที่เปิดสถานการณ์ COVID-19

ก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบแบบไร้การสัมผัสไว้กับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งมีสัญญาณวิทยุและเซนเซอร์เรดาร์วัดชีพจรต่าง ๆ เช่น อัตราการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจ รวมถึงได้มีการติดตั้งกล้องอินฟราเรดที่สามารถนำมาใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแท็บเล็ตไว้ที่ตัวหุ่นยนต์ เพื่อให้แพทย์พูดคุยกับผู้ป่วยได้ผ่านทางไกล

โดยนักวิจัยได้ระบุว่าการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ จะช่วยป้องกันการส่งผ่านเชื้อไวรัส COVID-19 จากผู้ป่วยมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นอีกหนทางหนึ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัส COVID-19 ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มต้น
https://www.adpt.news