ค่ายรถยนต์ร่วมมือกับ กฟผ. พัฒนาพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า

Share

Loading

เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็ได้มีการกำหนดให้รถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการลดการนำเข้าพลังงาน และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องประสานความร่วมมือกัน

โดยล่าสุด บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) ผู้ผลิตรถยนต์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาและการทดสอบ และรวบรวมข้อมูลในการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในรถยนต์ EV เข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยประหยัดพลังงานเป็นอย่างยิ่ง

หรือเมือไม่นานมานี้ กฟผ. ก็ได้ร่วมกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ก็ได้ทดสอบการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามายังระบบไฟฟ้า(Vehicle to Grid : V2G) โดยใช้อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่อาคารสำนักงาน กฟผ. ซึ่งถือเป็นการทดสอบที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากระแสการพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้านั้นมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะเป็นเทคโนโลยีทางเลือกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.egat.co.th/
www.marketingoops.com/

เครดิตรูปภาพ
www.pexels.com