โครงการ MyLoveAlarm สัญญาณแห่งความห่วงใย “มายหมู่บ้าน” จับมือ “ดีป้า” ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

Share

Loading

บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด คือผู้สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์เพื่อยกระดับความปลอดภัย ที่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้คน ซึ่งความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” ดำเนินโครงการ “MyLoveAlarm” สัญญาณแห่งความห่วงใย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเตียงได้ทันเวลา

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ มายหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ก็ได้พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมาก และที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล ดังนั้นจึงได้เกิดแนวคิดในการที่จะช่วยเหลือสังคม โดยการนำเอาระบบแอพพลิเคชั่นมายหมู่บ้าน มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ (Smart Devices) ปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยล่าสุด มายหมู่บ้าน ได้ร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ อสม. เข้าพื้นที่ในตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อีกครั้ง ในการสำรวจบ้านของผู้ป่วยติดเตียง 50 ราย เพื่อที่จะทำการทดสอบระบบโทรศัพท์มือถือของญาติผู้ป่วย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าจะสามารถใช้ง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันเวลา

อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่ได้รับการยกระดับขึ้นให้อยู่บนมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัย เป็นการปกป้องบุคคลในครอบครัวจากเหตุไม่คาดคิด อีกทั้งยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์อันอบอุ่นด้วยความรักและความห่วงใย ด้วยเทคโนโลยีของ มายหมู่บ้าน

My Mooban Co., Ltd.
343/22 โครงการเนอวานา@เวิร์ค แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร : 081-849-6908, 063-336-0777, 098-194-5256

https://mymooban.co.th/