วิเคราะห์แนวโน้มการใช้ AI ทางการแพทย์ และผลกระทบต่อธุรกิจการแพทย์

Share

Loading

ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ากระแสของ AI ถือเป็นอะไรที่โลกจับตามอง เพราะ AI หรือ Artificial intelligence (AI) นั้นเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหน่วยงานด้านการแพทย์ โดยได้มีการเปิดรับเอาเทคโนโลยี AI และ Robotics มาใช้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้งานในวงการแพทย์และเภสัชกรรม จะมีแนวโน้มอยู่ด้วยกัน 5 เรื่อง ดังนี้

  • ช่วยให้การวินิจฉัยโรคแม่นยำ สำหรับเทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
  • เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ได้เป็นจำนวนมาก การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาผู้ป่วย ถือเป็นชุดข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ โดยเฉพาะโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่รักษาได้ยาก ซึ่งการเก็บข้อมูลการรักษาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ครั้งละมาก ๆ จะช่วยให้การวางแบบแผนด้านรักษาโรคต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การนำส่งยาไปสู่อวัยวะต่าง ๆ เราแทบจะคาดเดาจุดสิ้นสุดของเทคโนโลยีในอนาคตไม่ได้เลยว่ามันจะไปสุดทางที่ตรงไหน เพราะมักมีเรื่องเหนือความคาดหมายเสมอ เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทผลิตยา ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อให้สามารถส่งยาไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หุ่นยนต์ผ่าตัด มีหลายสาขาอาชีพที่ได้นำเอาหุ่นยนต์ไปใช้งาน ในบทบาทหน้าที่ซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้ โดยในทางการแพทย์นั้น หุ่นยนต์จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านการผ่าตัดซึ่งมีข้อจำกัดคือมือคนเข้าไปไม่ถึง โดยการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นี้ จะเป็นการทำงานในลักษณะที่รับคำสั่งจากแพทย์โดยตรง กับแบบที่หุ่นยนต์เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • ยกระดับการรักษาโรคแบบเฉพาะบุคคล เทคโนโลยี AI จะช่วยให้การรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากองค์ความรู้ที่มีทั้งหมด เพื่อออกแบบและวางแผนการรักษาโรคให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ เช่น ประวัติการรักษา ข้อมูลยีน อุปนิสัย การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจการแพทย์

ในกลุ่มของธุรกิจการแพทย์ จะเกิดกระแสการกว้านซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกิจการ Startup หรือบริษัทด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีองค์ความรู้พิเศษและนวัตกรรมอันก้าวหน้า รวมถึงการซื้อตัวบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน AI มาไว้ในองค์กร เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าทางธุรกิจการแพทย์

รวมถึงในกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่า Health Tech จะถือเป็นธุรกิจที่มาแรง เพราะประชากรโลกในขณะนี้ต่างให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง

กระแสการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็น Medical Hub Service ของ ASEAN ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่เราสามารถประเมินได้ว่า ในอนาคตเรื่องของธุรกิจการแพทย์จะเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล และสามารถบูรณาการเข้ากับสิ่งดี ๆ ที่เป็นทุนเดิมของประเทศไทย เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ,  ธุรกิจการสุขภาพวิถีไทยโบราณที่ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ การที่เทคโนโลยี AI ค่อย ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการแพทย์ยุคใหม่ จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยยกระดับความสำเร็จให้กับวงการแพทย์ในทุก ๆ ภาคส่วน

เรียบเรียงโดยทีมงาน Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.scimath.org

เครดิตรูปภาพ
www.pexels.com