Work from home ข้อดีการทำงานที่บ้านในยุคโควิด และข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย

Share

Loading

วันนี้เราทุกคนทราบกันดีว่าผลกระทบของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นั้น ส่งผลกระทบโลกทั้งใบและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตรวมไปถึงเป็นอยู่ของผู้คนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอด 100 ปีที่ผ่านมา และสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือรูปแบบการทำขององค์กรต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะรูปแบบการทำงานที่บ้าน หรือที่เราเรียกกันว่า Work from home ซึ่งถือเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่องค์กรบางองค์กรจะใช้การทำงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ การสั่งและส่งงานทางออนไลน์ ซึ่งถ้าหากวิเคราะห์กันโดยภาพรวมแล้วก็จะพบว่า Work from home นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ดังนี้

1. ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานด้วยไอเดียใหม่ ๆ

การทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศทุกเมื่อเชื่อวันนั้น ถือเป็นระบบงานที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามระบบระเบียบที่แต่ละองค์กรได้วางเอาไว้ ซึ่งเมื่อนานวันเข้า ด้วยการที่ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิม ๆ เป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้รูปแบบวิธีคิดอาจจะขาดความแปลกใหม่ แต่สำหรับการที่ต้อง Work from home นั้นจะเป็นการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่แปลกใหม่ไปจากเดิม ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาผลงานด้วยไอเดียใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น

2. ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

การที่เราต้อง Work from home นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลักดันให้เราต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น การติดต่อสื่อสารกันผ่านแอพพลิเคชั่น การรับและส่งงานผ่านระบบออนไลน์ การประชุมหรือการนำเสนองานผ่านระบบวิดีโอคอล เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกนำมาใช้กันต่อไป แม้ว่าในอนาคตจะไม่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาแล้วก็ตาม เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการขยายข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ให้เอื้อและยืดหยุ่นต่อการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม

3. มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

การ Work from home จะเปิดโอกาสให้เราได้อยู่กับครอบครัว และมีเวลาให้กับตัวเองมาขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันกันระหว่างคนในครอบครัว รวมถึงเรายังได้มีเวลาในการดูแลตัวเอง ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและอารมณ์ให้กลับมาสดชื่นมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

4. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

ในการไปทำงานแต่ละวันเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับค่ารถ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมต่าง ๆ แต่เมื่อต้อง Work from home เราก็แทบจะไม่ต้องจ่ายให้กับสิ่งเหล่านี้อีกเลย รวมถึงยังประหยัดเวลาในการเดินทางฝ่ารถติดไปยังที่ทำงานอีกด้วย

5. ปลอดภัยจาก COVID-19

สิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยการเว้นระยะหางทางสังคมนั้นจะช่วยควบคุมไม่ให้ไวรัสโคโรนาสามารถแพร่ระบาดได้ในวงกว้าง

แต่ทั้งนี้ระบบการทางงานแบบ Work from home นั้นก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกัน นั้นก็คือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมไปถึงข้อควรระวังในแง่ของความเป็นส่วนตัว

ดังนั้นทางที่ดี องค์กรและพนักงานขององค์กรจึงมีข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

1. อัพเกรดซอฟต์แวร์

ควรมีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ทั้งในด้านของระบบปฏิบัติการ และระบบแอนตี้ไวรัส ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนไม่ให้แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบเข้ามาได้

2. แยกอุปกรณ์

ถ้าหากมีความเป็นไปได้ ควรที่จะแยกอุปกรณ์ส่วนตัวออกจากอุปกรณ์ที่เราใช้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องที่ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ ไม่ควรที่จะมีข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอยู่ในนั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว หากถูกเจาะระบบเข้ามา

3. เรียนรู้ก่อนใช้งาน

หากยังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือในขั้นร้านแรงที่สุดอาจจะทำให้ข้อมูลสำคัญขององค์กรรั่วไหลออกไปภายนอกได้ ดังนั้น ก่อนการใช้งานควรที่จะมีการเรียนรู้วิธีการใช้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจควรสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ

4. ระวังการแชร์ข้อมูลสำคัญให้มากเป็นพิเศษ

เนื่องจากรับและส่งงานผ่านระบบออนไลน์นั้นสามารถที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสู่สาธารณะได้ง่าย จึงควรที่จะระมัดระวังการแชร์หรือการส่งข้อมูลสำคัญออกไป เพราะถ้าเราได้ส่งออกไปแล้วก็ยากที่จะทำการแก้ไขในภายหลัง รวมถึงในการประชุมผ่านระบบออนไลน์นั้นเมื่อประชุมเสร็จแล้วจะต้องทำการปิดระบบทั้งหมดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้ยินสิ่งที่เราคุย หรือกล่าวพาดพิงถึงผู้อื่น

5. มารยาทและความเป็นส่วนตัว

ในการประชุมออนไลน์แต่ละครั้ง หากเป็นการประชุมแบบเห็นหน้า ก็ควรที่จะแต่งกายให้เรียบร้อย และดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะปรากฏออกไปทางหน้าจอออนไลน์ รวมถึงไม่ควรให้มีเสียงแทรกขณะที่มีการประชุมอยู่ หรือทางทีดีหากเรายังไม่ได้มีบทบาทที่จะพูดก็สามารถปิดไมค์ของเราเอาไว้ก่อนได้ เพื่อป้องกันเสียงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา แทรกเข้าไปรบกวนบรรยากาศการประชุม

และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ “Work from home ข้อดีการทำงานที่บ้านในยุคโควิด และข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย” ซึ่งทีมงาน Security Systems Magazine ได้หยิบยกมาฝากกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะปลอดภัยจากโควิด-19 รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมจะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

เรียบเรียงโดย ทีมงาน Security Systems Magazine