NEW NORMAL ชีวิตวิถีใหม่ และการปรับตัวในภาวะ COVID-19

Share

Loading

ทําไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไปหลัง “โควิด-19”

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านไปช้อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสำหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆนาน 20 วินาที เช็ดมือ ด้วยแอลกอฮอล์ ฯ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal ในสังคมของเราท่านไปนั่นเอง เป็นที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ทำให้โลกเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างมาก ธุรกิจประเภทที่ปรับตัวได้จะยังคงอยู่รอดและสามารถเติบโตต่อไป และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” ซึ่งก็หมายถึง “ความปกติใหม่” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน และการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์

พฤติกรรมของ New Normal ที่อาจเปลี่ยนไป

  • เที่ยวต่างประเทศน้อยลง
  • ซื้อของกินของใช้ตุนไว้สำหรับในเวลาฉุกเฉิน
  • เริ่มทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในบางบริษัท
  • ใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น
  • หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
  • ลดการใช้จ่ายในสิ่งของฟุ่มเฟือย
  • การรักษาระยะห่างทางสังคมและป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากาก

โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลายบริษัทมีการอนุโลมให้ทำงานที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วย หลายสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ หลายธุรกิจเริ่มหันมาการทำธุรกิจค้าขายทางออนไลน์กันมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน การตกงานและว่างงานก็จะเพิ่มขึ้น อาชีพอิสระใหม่ๆ ที่เข้ามาตอบโจทย์ในเส้นทางนี้อาจจะเกิดขึ้นมากมาย

ยุคที่ Work from home กลายเป็นเรื่องปกติ

การทำงานหรือทำธุรกิจในปัจจุบัน สามารถทำที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีอุปกรณ์สื่อสาร เช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย ไม่ติดความจำเจ แต่บางครั้งถ้าไม่ได้ทันระวังหรือติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนไม่สนใจคนรอบข้างหรือครอบครัว อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส แต่จะเป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคออฟฟิศซินโดรม โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น แต่มีบางบริษัทก็ยังคงให้พนักงานมาทำงานตามปกติ ดังนั้น การจัดโต๊ะทำงานและการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

ความตระหนักด้านสุขอนามัยที่มากขึ้น

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทั้งของตนเองและของส่วนรวมมากขึ้น เนื่องจากการรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ การทานอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันตนเองจากไวรัสได้ อีกทั้งสถานที่ให้บริการต่างๆ จะมีเจลแอลกอฮอล์รวมถึงมีบรรจุภัณฑ์ถูกสุขอนามัยให้ลูกค้าใช้ การเว้นระยะห่างและช่องชำระสินค้า การช็อปปิ้งแบบใหม่ หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม อาทิเช่น “เครื่องช่วยตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ” ที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมกล้องสแกนใบหน้าที่ใช้อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ต่อยอดกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน โดยเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิในร่างกายของผู้ที่สแกนใบหน้าได้อัตโนมัติผ่าน รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมจากภายนอกได้อย่างมากมาย สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยความแม่นยําสูงแม้จะใส่หน้ากากอนามัยอยู่ก็ตาม พร้อมมีระบบแจ้งเตือนหากพบว่าผู้ตรวจวัดอุณหภูมิไม่ได้หรือใส่หน้ากากอนามัยโดยไม่ต้องมีการสัมผัสซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเข้าใกล้กัน สอดคล้องกับนโยบาย Social Distancing ลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ “เครื่องช่วยตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ” ยังติดตั้งและใช้งานง่าย โดยมีระบบตรวจสอบ ประมวลผล สามารถแยกแยะใบหน้าของบุคคลในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ได้อย่างแม่นยำกว่า 99 % ทำให้ตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ ใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยวัดอุณหภูมิอัจฉริยะคัดกรองเด็กนักเรียน ครู หรือแม้แต่ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน, มหาวิทยาลัย, และสถานที่ราชการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงจาก COVID-19 ใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยวัดอุณหภูมิอัจฉริยะคัดกรองบุคคลที่ต้องเข้าพื้นที่จำนวนมากๆเช่น ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ต่างๆที่มี ความเสี่ยงจาก COVID-19
ทีมงาน CCTVTHAILAND
เรามุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของเรา โดยเราคำนึงถึงวิสัยทัศน์ว่า

“มุ่งมั่นในการพัฒนา นําพาสู่ผู้นําด้านเทคโนโลยี”

ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา การควบคุมความปลอดภัยให้ดีขึ้น การกําหนดค่าเริ่มต้นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของระบบติดต่อผู้ใช้ และให้คำแนะนําเพิ่มเติมเหมือนที่นําเสนอผ่านบทความนี้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตของคุณมีความ แข็งแกร่ง เพื่อรับคำแนะนําเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกท่าน

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด 143 สวนสยาม ซอย 7 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 Tel : 02-919-6600 Fax : 02-919-6633 E-mail : info@cctv.co.th

cctv.co.th