MBZUAI จุดเริ่มต้นแห่งอนาคต : AI University แห่งแรกของโลก

Share

Loading

ข้อมูลจากบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษา Gartner คาดการณ์ว่า AI University หรือมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกที่จะเปิดทำการในเดือนกันยายน 2020

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อว่า Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) โดยตั้งตามชื่อมกุฎราชกุมาร Sheikh Mohamed bin Zayed AI Nahyan แห่งนครอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

MBZUAI คือ AI University หรือมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกของโลก ที่จะนำร่องให้ทุกคนได้พบกับรูปแบบใหม่ทางการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ โดยมหาวิทยาลัยให้คำมั่นว่าจะพาทั้งนักเรียนและสมาชิกทุกคนเข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำหน้าที่สุดของโลก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจทั่วโลกแตะ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2022 อีกทั้งบริษัทยังคาดว่า AI จะถูกนำมาใช้สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การส่งเสริมความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

มกุฎราชกุมารยังกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยนี้เปรียบเสมือนคำเชิญจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่จะมากำหนดศักยภาพของ AI ซึ่งมหาวิทยาลัยลงทุนกับทรัพยากรคน ความรู้ และการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่เข้ามากำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของศาสตร์ AI ให้ครอบคลุมไปหลายภาคส่วน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดรับลงทะเบียนนักศึกษาทั้งจากภายในประเทศและจากนานาชาติ ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีสาขาวิชาเฉพาะ 3 สาขา ได้แก่ Machine Learning, Computer Vision, และ Natural Language Processing โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ และหอพัก

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ก็ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกบอร์ดจัดการทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย ได้แก่

– ศาสตราจารย์ Sir Michael Brady รักษาการประธานมหาวิทยาลัย MBZUAI
– ศาสตราจารย์ด้านรังสีวิทยาจาก University of Oxford
– ศาสตราจารย์จาก University of Michigan
– คณบดีจาก Tsinghua University ประเทศจีน
– ผู้เชี่ยวชาญระดับดอกเตอร์จากสถาบันการลงทุนในจีน
– ผู้อำนวยการจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)

AI จุดเริ่มต้นโอกาสงานแห่งอนาคต

ด้วยความก้าวหน้าของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หลายๆ อาชีพจะถูกกลืนหายไปในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์และมันก็จะเกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเห็นตรงกันว่า แม้ว่าหลายๆ งานจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร แต่มันก็จะมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นมาแทนอยู่ดี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นโอกาสงานในอนาคต

ศาสตราจารย์ Sir Michael Brady, รักษาการประธานแห่งมหาวิทยาลัย MBZUAI กล่าวว่า เรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดในวิวัฒนาการก็คือการสร้างโอกาสงานใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจในเกือบทุกภาคส่วน ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนนักเรียนในการคว้าโอกาสเหล่านั้นมาให้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับขยายศักยภาพของพวกนักเรียนให้สร้างประโยชน์ต่องานปัญญาประดิษฐ์ในระดับโลก

ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า AI จะพลิกโฉมเศรษฐกิจระดับโลกไปอย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์มูลค่าที่ AI จะสร้างให้แก่ธุรกิจที่เกือบๆ 16 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 และจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับสองของอาหรับรองลงมาจากซาอุดิอาระเบีย และ GDP 14% ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมาจาก AI

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางอาชีพในอนาคตอันใกล้นี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจจะเพิ่มทักษะตัวเองให้ทันท่วงที มหาวิทยาลัย MBZUAI นี้เป็นมหาวิทยาลัย AI ปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกก็จริง แต่จะไม่ใช่แห่งเดียวในโลกนี้อย่างแน่นอน

สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย ได้ที่ – https://mbzuai.ac.ae/

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://mbzuai.ac.ae/

https://propholic.com/prop-globe/ปี-2020-จะมี-ai-university-แห่งแรกของโลก/

https://interestingengineering.com/worlds-first-university-of-artificial-intelligence-opens-in-2020