Accenture พัฒนามาตรฐาน API Marketplace สำหรับเมืองอัจฉริยะของญี่ปุ่น พร้อมให้บริการช่วงเดือนมีนาคม 2021

Share

Loading

Accenture และมหาวิทยาลัย Aizu ได้ทำงานร่วมกันในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าจะเป็นมาตรฐานแรกของ API Marketplace สำหรับเมืองอัจฉริยะในญี่ปุ่น

โครงการจะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทำให้แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะหรือ ‘ระบบปฏิบัติการ’ สามารถใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ดีขึ้นในการบริการสาธารณะ โดยการวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่เมือง Aizu-wakamatsu ในจังหวัดฟุกุชิมะที่มีประชากร 120,000 คน ซึ่งทาง Accenture นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองอัจฉริยะช่วยให้ภูมิภาคฟื้นตัวได้ในเชิงเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงปี 2011 โดยมุ่งเน้นในด้านการใช้ข้อมูล

โครงการเมืองอัจฉริยะในเมือง Aizu-wakamatsu นั้นยังรวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เทคโนโลยีการเงิน การศึกษา การดูแลสุขภาพ การดูแลเด็ก การเกษตร อุตสาหกรรม 4.0 และการท่องเที่ยว

API Marketplace นั้นมีรหัส API ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการสร้างและเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ที่สามารถแบ่งปันได้ ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2021 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทต่างๆ ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อข้อมูลและการผนวกรวมใหม่ระหว่างเมืองอัจฉริยะและโครงการอุตสาหกรรม

สร้างครั้งเดียวเพื่อปรับใช้ได้หลายครั้ง

โชจิโร่ นากามูระ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม Accenture ของฟุกุชิมะกล่าวเกี่ยวกับเมืองในวันนี้ว่า: ในญี่ปุ่นนั้น รัฐบาลของแต่ละท้องถิ่นต่างก็พัฒนาระบบของตัวเองซึ่งก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการสร้างและบำรุงรักษาระบบที่แตกต่างกัน หากเราใช้สถาปัตยกรรมเมืองอัจฉริยะที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมต่อระบบที่แตกต่างกันด้วย API มาตรฐาน แอพพลิเคชั่นและข้อมูลก็จะสามารถเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองอัจฉริยะหรือภายในภาคอุตสาหกรรมได้

“ด้วยวิธีนี้ แอพพลิเคชั่นในเมืองสามารถแชร์ข้ามเมืองอัจฉริยะต่างๆ พวกเขาสามารถแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือนำแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นจากที่อื่นๆ เข้ามาในเมืองของตนเอง”

เขาเชื่อว่างานที่ดำเนินการในญี่ปุ่นนั้นจะสามารถใช้กับประเทศอื่นๆ ได้ในอนาคตอีกด้วย

ภาพ: รายงานอ้างอิงเรื่องสถาปัตยกรรมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานคณะรัฐมนตรีรัฐบาลญี่ปุ่น

Super Cites

Accenture จะพัฒนา API Marketplace ที่ the University of Aizu’s Advanced ICT Laboratory’s (LICTiA) cloud environment.

นากามูระกล่าวว่า ถึงแม้ว่างานนี้จะไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งชาติ แต่มันก็จะสามารถนำเข้าสู่ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของประเทศได้ในที่สุด

“รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังส่งเสริมสถาปัตยกรรมเมืองอัจฉริยะที่เป็นมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตเมือง” เขากล่าว “การสร้างมาตรฐานสำหรับแอพพลิเคชั่นและข้อมูลจะเป็นกุญแจสำคัญในความพยายามของเราในการสนับสนุนการทำงานในแต่ละเมืองและการวางโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือของเรากับมหาวิทยาลัย Aizu เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาค”

รัฐสภาของญี่ปุ่นเพิ่งผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อปูทางสำหรับการสร้าง ” Super Cities” ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ เพื่อปรับปรุงความคล่องตัว การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา

วิสัยทัศน์ของ Super City มุ่งเน้นไปที่การใช้แพลตฟอร์มดาต้าลิงค์ที่รวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลทั้งจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น บริษัท และประชาชนในการให้บริการที่มีประสิทธิผล เช่นการเข้าออกโดยการจดจำใบหน้า การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด ยานยนต์อัตโนมัติ ระบบพลังงานท้องถิ่น และระบบการรักษาพยาบาลทางไกล ซึ่ง API มาตรฐานก็คือกุญแจที่นำไปสู่แนวทางนั้น

ภาพ: รายงานอ้างอิงเรื่อง Super City สำนักงานคณะรัฐมนตรีรัฐบาลญี่ปุ่น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://cities-today.com/accenture-to-develop-standardised-api-marketplace-for-japans-smart-cities/