นักวิเคราะห์ชี้ ไตรมาสแรกของปี 2020 ผู้ให้บริการ Public Cloud ลงทุน Data Center เพิ่มขึ้น

Share

Loading

Synergy Research Group ได้ออกมารายงานถึงแนวโน้มการลงทุนใน Data Center Infrastructure ทั่วโลกว่าลดลง 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2019 ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ COVID-19 แต่หากแยกส่วนการลงทุนแล้ว ผู้ให้บริการ Public Cloud นั้นมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 3% ในขณะที่ธุรกิจองค์กรนั้นกลับลงทุนน้อยลงถึง 4% และมีตัวเลขสถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้

– มูลค่าของตลาดภายในไตรมาสนี้รวมอยู่ที่ 35,800 ล้านเหรียญหรือราวๆ 1.074 ล้านล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งของตลาดองค์กรอยู่ที่ 63% และผู้ให้บริการ Public Cloud 37% และมีสัดส่วนของ Hardware อยู่ที่ 73% ในขณะที่ Software มีสัดส่วนอยู่ที่ 27%

– ในตลาดองค์กร ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้นำนั้นได้แก่ Microsoft, Dell, HPE, Cisco และ VMware ตามลำดับ

– ในตลาด Public Cloud ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้นำนั้นได้แก่ ผู้ผลิตในกลุ่ม ODM, Dell และ Microsoft ตามลำดับ โดยมี Inspur/Cisco ครองอันดับ 4 ร่วมกัน

– ในภาพรวม Dell ยังคงเป็นผู้นำทางด้านรายรับของ Server และ Storage ในขณะที่ Cisco เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์เครือข่าย ส่วน Microsoft นั้นได้เป็นผู้นำทางด้าน OS และ Virtualization โดย Inspur ถือเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด

– บริการ Cloud มีอัตราการเติบโตสูงถึง 40% ต่อปี โดย Enterprise SaaS นั้นเติบโตเกือบ 25% ต่อปี, Search/Social Networking เติบโตเกินกว่า 15% ต่อปี, E-commerce เติบโตเกินกว่า 20% ต่อปี และทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดการลงทุนใน Public Cloud Infrastructure มากขึ้นตามไปด้วย

– ผู้ให้บริการ Cloud นั้นแทบไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก COVID-19 เลย แต่ กลับเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้ Cloud มากขึ้น อีกทั้งเมื่อองค์กรเองต้องเริ่มระมัดระวังด้านค่าใช้จ่าย การหันมาใช้ Cloud ก็กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นไปด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.srgresearch.com/articles/q1-spending-public-cloud-hardware-software-spending-enterprise-infrastructure-down

https://www.techtalkthai.com/data-center-infrastructure-market-was-declined-in-2020-q1/