กสทช. ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช และ Huawei พัฒนาโครงการรถอัจฉริยะไร้คนขับเพื่อการแพทย์

Share

Loading

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มิ.ย. 2563) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และ Huawei Technologies Thailand จัดทําโครงการนำร่อง “รถอัจฉริยะไร้คนขับ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G” โดยเริ่มใช้ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทางโรงพยาบาลนำมาใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดการสัมผัส และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัท หัวเว่ยฯ ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะนำไปต่อยอดในการใช้งานด้านอื่น และโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศต่อไป

โครงการนำร่องทดลองใช้รถอัจฉริยะไร้คนขับนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกมาใช้ในการขับเคลื่อนด้านการแพทย์ การสาธารณสุข โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้ามาแทนมนุษย์ในการส่งของถึงมือผู้รับได้ โดยสามารถวิ่งในเส้นทางที่ซับซ้อนภายในบริเวณโรงพยาบาล มีความปลอดภัยในการใช้งาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับและผู้ส่ง ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถบริหารจัดสรรบุคลากรและเวลาเพื่อตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น และต่อไปจะมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ Smart Hospital

“ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเพราะเราจัดให้มีการประมูล 5G สำเร็จ และเป็นผู้นำในการนำ 5G มาให้บริการเป็นลำดับต้นๆ ในอาเซียน สำนักงานฯ เล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบนี้ รวมถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทุกภาค ส่วนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันกับนานาประเทศ เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และกระบวนการผลิตต่างๆ มากขึ้น” เลขาธิการ กสทช. กล่าว

ก่อนหน้า ทางนี้สำนักงาน กสทช. ได้มีการให้บริการแพทย์ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยนำร่อง 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน พร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำโดยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มต้นที่เรือนจำกลางเขาบินและเรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ในชนบท นักโทษในเรือนจำ ที่เข้าถึงการรักษาได้ลำบากต้องใช้เวลาในการเดินทางมาพบแพทย์หากเป็นการรักษาแบบปกติ ซึ่งโครงการที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการก่อนหน้านี้ ในวันนี้และในวันข้างหน้า เป็นการต่อยอดผลักดันใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.thansettakij.com/content/tech/439721