Microsoft ปลดพนักงานคัดเลือกข่าว แทนที่การทำงานด้วยระบบ AI

Share

Loading

Microsoft บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกได้เริ่มทดแทนงานของพนักงานในส่วนของการคัดกรองข่าวด้วยระบบอัตโนมัติหรือ AI แล้ว โดยปกติทางบริษัทนั้นจะมีการคัดเลือกข่าวมาจากสำนักข่าวต่างๆ มาขึ้นบนเว็บไซต์ MSN ซึ่งหน้าที่นั้นถูกทำโดยผู้คัดเลือกข่าวของ Microsoft

ทั้งนี้ Microsoft ได้เผยว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินธุรกิจ “เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ เรานั้นได้ทำการประเมินธุรกิจของเราเป็นประจำ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการลงทุนมากขึ้นในบางส่วน และในบางครั้งก็อาจมีการปรับเปลี่ยนพนักงานในบางแห่งเช่นกัน และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลจากสถานการณ์การระบาด”

เหมือนกับบริษัทเทคโนโลยีหลายๆ แห่งที่มีการซื้อข่าวจากสำนักข่าวเพื่อใช้บนเว็บไซต์ของตนเอง ซึ่งผู้คัดเลือกข่าวจะเป็นผู้เลือกว่าข่าวใดที่ควรจะนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ แต่การทดแทนของระบบอัตโนมัตินี้จะเข้ามาทำหน้าที่นี้แทน ส่งผลให้พนักงานชั่วคราวของที่ทำตำแหน่งนี้นั้นถูกปลดกว่า 50 คนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ แต่สำหรับพนักงานประจำนั้นยังคงมีการจ้างงานต่อไป

Microsoft ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีแรกๆ ที่ได้ทำการนำระบบนักข่าวอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งทาง Google ก็กำลังที่จะลงทุนในด้านนี้เพื่อความเข้าใจกลไกของระบบเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นหลายๆ บริษัทนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนการทำงานของคนมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://techsauce.co/news/microsoft-replaces-journalists-with-ai