กล้องวงจรปิดแบบ IIoT กับประสิทธิภาพการประมวลผลที่อุปกรณ์ปลายทาง

Share

Loading

อุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดยุคใหม่ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่เคลื่อนย้ายได้และใช้กล้องที่สามารถประมวลผลได้ที่ตัวอุปกรณ์ (Edge device) พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกันในรูปแบบของเครือข่าย (Mesh networks) ปัจจุบันกล้องวงจรปิดแบบติดตั้งอยู่กับที่นั้นไม่มีอีกต่อไปแล้ว ตัวกล้องเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ถูกนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้มากขึ้น เช่น โดรนเพื่อการเกษตร แม้กระทั่งหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายยังมีกล้องที่ติดตั้งบนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ รายงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในปี 2560 ระบุว่ากล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายได้มีการวางจำหน่ายไปทั่วโลกผ่านช่องทางการขายระดับมืออาชีพเป็นจำนวนกว่า 98 ล้านตัว กล้องวงจรปิดแบบ HD ประมาณ 29 ล้านตัวจะถูกจัดส่งไปทั่วโลก ขณะที่กล้องที่ติดตั้งบนตัวจำนวน 400,000 ตัวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำคาดการณ์ว่าตลาดกล้องวงจรปิดจะเติบโตขึ้นจาก 30.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือราว 997,495,800 บาท) ในปี 2559 เป็น 75.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือราว 2,455,274,400 บาท) ภายในปี 2565 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 15.4 การเติบโตของอุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดนั้นเป็นผลมาจากการลดลงอย่างรวดเร็วของต้นทุนอุปกรณ์ส่วนประกอบและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการนำระบบประมวลที่ขอบของเครือข่าย (Edge computing) และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกันในรูปของเครือข่าย (Mesh networks) มาใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการประมวลผลที่ปลายทาง (Edge device) ต่าง ๆ เช่น กล้องติดตัวและโดรนเข้ามาปรับเปลี่ยนแนวทางการติดตามสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การเกษตร การผลิต การกู้ภัยฉุกเฉิน และการบริการด้านความปลอดภัยได้ กล้องวงจรปิดเริ่มมีขนาดเล็กลงในขณะที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นอะไรคือการทำให้อุปกรณ์ที่มีการประมวลผลที่ปลายทางใหม่ ๆ เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้ กล่าวคือความสามารถในการเก็บข้อมูลไว้ที่ปลายทางได้ เทคโนโลยี NAND Flash ช่วยให้แอปพลิเคชั่นแบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things หรือ IIoT) เช่น กล้องวิดีโอวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยจับภาพและจัดเก็บวิดีโอไว้ที่ปลายทางได้โดยตรงที่ตัวกล้องได้เลย อันเป็นผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและความทนทานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้งานด้านความปลอดภัยสามารถตอบสนองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่กล้องวงจรปิดเก็บรวบรวมไว้นั้นมีจำนวนมหาศาล จากกล้องจำนวนหลายตัวที่ทำงานด้วยความเร็วสูงและเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ต้องการโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบนด์วิธที่สูงเพื่อที่จะส่งถ่ายข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีความจุที่มากพอเพื่อรองรับการส่งถ่ายข้อมูลของระบบเครือข่ายแบนด์วิธที่สูงได้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมีความสำคัญและจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในทุกวัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำรองเพื่อที่คุณจะสามารถติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ได้ แม้ว่าจะเกิดการขัดข้องของระบบสื่อสารหรือระบบไฟฟ้า ขณะที่แบตเตอรี่ที่ตัวเครื่องและหน่วยความจำที่ตัวกล้องเองนั้นจำเป็นต้องมีไว้ให้พร้อมเช่นกัน โดรนที่บินได้สูงจำเป็นต้องมีที่เก็บข้อมูลขนาดเล็ก แต่ก็ยังต้องการความจุที่สูงเพื่อใช้เก็บข้อมูลปริมาณมากที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด โดรนเหล่านี้ไม่เพียงแค่จัดเก็บข้อมูลจากการบินเท่านั้น แต่ยังต้องจัดเก็บไฟล์วิดีโอและภาพที่มีความละเอียดสูงอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นการดูไม่สมเหตุสมผลที่จะติดตั้งโซลูชั่นหน่วยความจำขนาดใหญ่ไปกับตัวโดรนที่บินสูง ที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลต้องการพื้นที่ความจุสูง ดังนั้นตัวกล้องที่สามารถแยกออกได้จะยังคงบันทึกเนื้อหาความละเอียดสูง (HD) ได้อีกหลายวันในขณะที่ใช้พลังงานน้อยมาก ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเรื่องความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นที่สูง ดังนั้นการออกแบบส่วนประกอบของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กับโดรนเพื่อความปลอดภัยควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องทำงานในสภาพกลางแจ้งหรือในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย สุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกมาจะต้องถูกส่งไปเก็บอย่างถาวรไว้ที่คลาวด์ ในกรณีนี้เซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยที่อุปกรณ์ปลายทางยังจำเป็นต้องมีการจับภาพและเก็บข้อมูลใหม่เสมอ เซิร์ฟเวอร์ยังช่วยรวบรวมและจัดการการไหลของข้อมูลไปยังคลาวด์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หากต้องการเรียกดูภาพวิดีโอเมื่อ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อดูว่าเด็กหายไปยังบริเวณไหนของสวนสาธารณะ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเซิร์ฟเวอร์ที่ขอบของเครือข่ายกำลังบัฟเฟอร์วิดีโอล่าสุดที่บันทึกไว้ในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง แสดงว่ากำลังมีการเข้าถึงข้อมูลสำคัญนั้นทันที ซึ่งแน่นอนว่าการบัฟเฟอร์นั้นรวดเร็วกว่าการดาวน์โหลดวิดีโอจำนวนมากจากคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ที่ขอบของเครือข่ายไม่จำเป็นต้องเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลระยะไกล พื้นที่จัดเก็บที่ตัวอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้เทคโนโลยี NAND Flash มอบการผสมผสานที่ลงตัวในเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน การใช้พลังงาน และความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม การจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่ใช้ NAND Flash ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาที่ต้องการ ทั้งยังตอบสนองได้แบบเรียลไทม์

เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ที่อุปกรณ์ปลายทาง

นวัตกรรมที่น่าจับตามองในกล้องวงจรปิดและสถาปัตยกรรมวิดีโออัจฉริยะเป็นที่มาของความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ให้ความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ ความจุและความน่าเชื่อถือ ดังนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ Edge-to-cloud โซลูชั่นด้านการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยที่ยกระดับขีดการทำงานของเวสเทิร์น ดิจิตอล จะช่วยให้คุณสามารถจับภาพ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณในการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยได้อย่างครบวงจร สำหรับการออกแบบอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลชนิดถอดได้สำหรับใช้งานกับกล้องวงจรปิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น WD Purple® microSD™ การ์ดความจำที่ได้นำเทคโนโลยี 3D NAND ขั้นสูงมาต่อยอดเพื่อมอบความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และพื้นที่ความจุ เพื่อที่จะสามารถบันทึกภาพการเฝ้าระวังความปลอดภัยแบบที่มีความละเอียดสูงจากกล้องวงจรปิดได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ในอุณหภูมิหลากหลายและความสามารถในการตรวจสอบสถานะการใช้งานของการ์ดช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ถึงศักยภาพการใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานไม่ว่าจะติดตั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง โดยเฉพาะในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ในส่วนของฮาร์ดไดรฟ์สำหรับระบบวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยอย่าง WD Purple® ที่มาพร้อมขนาดความจุสูงถึง 14TB ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบที่ทำงานตลอดเวลา ระบบติดตามชนิดภาพความละเอียดสูงตลอด 24 ชั่วโมง รองรับอัตราเวิร์คโหลดสูงถึง 180TB/ปี และรองรับกล้องได้มากถึง 64 ตัว ฮาร์ดไดรฟ์ WD Purple® มีความยืดหยุ่นโดยที่คุณสามารถทำการอัพเกรดหรือขยายระบบการรักษาความปลอดภัย และรองรับการวิเคราะห์เชิงลึกแบบ AI ที่ระบบของตัวเครื่องบันทึกวิดีโอไปแปลงข้อมูลจากระบบวงจรปิดให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม WD Purple® มอบการผสมผสานที่ลงตัวของประสิทธิภาพการทำงาน ความจุ และความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์แบบ Edge to Edge เพื่อที่จะยกระดับการนำเสนอของระบบวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและวิดีโออัจฉริยะ ไปจนถึงการให้บริการทั้งสถาปัตยกรรมวิดีโออัจฉริยะที่เกิดขึ้นมาใหม่และแบบดั้งเดิม รวมถึงเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทางไปจนถึงคลาวด์

https://www.westerndigital.com/

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 33 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel : +66(0) 2553-8888

https://www.synnex.co.th/th/