ถ้าหากวันหนึ่ง เครื่องจักรสามารถอ่านใจของเราได้ จะเกิดอะไรขึ้น ?

Share

Loading

เมื่อไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถเปลี่ยนการทำงานของสมองเป็นข้อความ โดยในขั้นต้นรูปแบบการทำงานขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบประสาทที่ตีความเมื่อมีคนพูดออกมาดังๆ แต่ในอนาคตมีความหวังในหมู่นักวิจัยว่าในที่สุดมันจะสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดหรือพิมพ์ได้

ในขั้นตอนการวิจัยและทดลอง ผู้เข้าร่วมถูกขอให้อ่านออกเสียงจาก 50 ประโยคหลายๆครั้ง ตัวอย่างประโยคเช่น “Tina Turner is a pop singer” หรือ “Those thieves stole 30 jewels” โดยนักวิทยาศาสตร์จะติดตามและบันทึกทุกๆกิจกรรมของระบบประสาทในขณะที่ผู้เข้าร่วมทดลองกำลังอ่านออกเสียง

ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกป้อนเข้าสู่อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรตามงานวิจัย ของนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Neuroscience ซึ่งเป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนข้อมูลการทำงานของสมองสำหรับแต่ละประโยคที่พูดเป็นชุดตัวเลข

ในช่วงแรกนั้น ระบบอัลกอริทึมถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือที่อ่านไม่รู้เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม นักวิจัยก็ค่อยๆปรับแก้ประโยคไปเรื่อยๆ ในขณะที่มันเปรียบเทียบแต่ละลำดับของคำกับประโยคที่อ่านออกเสียงจริง ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เริ่มค่อยๆดีขึ้น จนกระทั่งสามารถลดความผิดพลาดให้เหลือเพียงแค่ 3% เท่านั้นที่ยังต้องปรับแก้

Christian Herff ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจากมหาวิทยาลัย Maastricht University บอกกับ The Guardian ว่าการวิจัยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เพราะระบบใช้ข้อมูลการฝึกน้อยกว่า 40 นาทีสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน และกลุ่มประโยคเล็กๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้องใช้เวลาหลายล้านชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://nypost.com/2020/04/01/scientists-develop-ai-that-can-turn-brain-activity-into-text/