สปคม.ร่วมกับ clicknic ทำแอปพลิเคชั่นคัดกรองCOVID-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Share

Loading

นายแพทย์ เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่แต่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าจำนวน ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล และเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองCOVID-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)และโรงพยาบาลที่เปิดรับตรวจโควิด-19 ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความหนาแน่นในสถานพยาบาล และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสCOVID-19 มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ สปคม. นั้น ขณะนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน

สปคม.จึงมีแนวคิดในการนำ Telemedicine มาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ คลิกนิก เทเลเมดิซีน เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อเบื้องต้นผ่าน clicknic Application เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ลดความวิตกกังวล ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเองที่โรงพยาบาลให้อยู่ในที่พักอาศัย โดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนคนเดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาล และเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทน โดยประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น “คลิกนิก” ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็วๆ นี้

นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร clicknic Telemedicine กล่าวว่า “คลิกนิก” เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

ด้าน ภก. อรรถพล ตันติกำเนิดกุล กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ clicknic Telemedicine กล่าวถึง กระบวนการคัดกรองผ่าน “คลิกนิก” ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire) VDO Call กับเจ้าหน้าที่แยกความเสี่ยง ออกเป็น 3 ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ

3.1 ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ แนะนำการปฏิบัติตัว

3.2 ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการหากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันทีการติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้านได้ (Self Isolation) ด้วยระบบ Telemedicine

อย่างไรก็ตาม “คลิกนิก” แอปพลิเคชั่น เปิดให้บริการในระยะแรกสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ผู้สนใจใช้บริการ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง IOS และ Android ดังนี้

IOS : https://apps.apple.com/th/app/clicknic/id1348575147

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.clicknic.clicknicandroid&hl=th

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.ryt9.com/s/prg/3113164