CAT ยืนยันความพร้อมบริหารกิจการดาวเทียม

Share

Loading

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมรับโอกาสบริหารดาวเทียมแห่งชาติ หลังจากที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบให้ CAT เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับโอนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้บริการดาวเทียมกับ บมจ.ไทยคม ในเดือนกันยายน 2560 โดยอยู่ระหว่างรอกระทรวงดิจิทัลฯนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ CAT ได้จัดทำแผนบริหารจัดการดาวเทียมแห่งชาติแบบจีทูจี ด้วยกระบวนการตามม.49 ของพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ นำเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติและคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยแผนครอบคลุมการเตรียมความพร้อมในทุกด้านซึ่งอยู่ในขอบเขตความสามารถบริหารจัดการของ CAT ทั้งการพิจารณาต่อยอดสินทรัพย์ดาวเทียมที่จะหมดอายุการใช้งานวิศวกรรมเพื่อการใช้งานระยะยาวโดย CAT ได้เตรียมแผนบริหารดาวเทียมที่จะเหลือ 2 ดวงหลังสิ้นสุดสัมปทานคือไทยคม 4 และไทยคม 6 รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรองรับงานในอนาคตแนวทางสำหรับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ที่มีอายุทางวิศวกรรมและพลังงานเชื้อเพลิงใช้ได้ถึงปี 2565

“CAT มีความพร้อมของบุคลากรมากกว่า 100 คน มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมทางกฎหมายและมีความประสบการณ์ในธุรกิจดาวเทียมมาอย่างยาวนาน และได้ส่งบุคลากรไปฝึกควบคุมดาวเทียมกับไทยคมพร้อมแล้ว” พันเอกสรรพชัย กล่าว

พันเอกสรรพชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า CAT ประเมินว่าเป็นตำแหน่งดาวเทียมที่มีศักยภาพสูงรองรับลูกค้าไทยและต่างชาติควรรักษาไว้ โดยร่วมทุนกับพันธมิตรในการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาทดแทนและอาจส่งโดรนเติมเชื้อเพลิงเพื่อใช้งานต่ออีกระยะหนึ่งระหว่างรอการจัดหาดาวเทียมทดแทนหลังหมดอายุใช้งานทางวิศวกรรมในปี 2565 โดยจะพยายามรักษา Slot นี้ให้อยู่กับประเทศไทยต่อไปโดยหากได้ดาวเทียมใหม่มาแทนที่ไทยคม 4 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานมานานกว่าสิบปี โดยดาวเทียมบรอดแบนด์ใหม่จะใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลลดค่าบริการลงได้ ในขณะที่จะสามารถขยายสัญญาณการให้บริการแก่ลูกค้าได้มากขึ้นทั้งไทยและต่างชาติ นอกจากเป็นการรักษาลูกค้าเดิมจึงสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มโอกาสธุรกิจอีกทั้งยังเป็นการช่วยภารกิจรัฐบาลที่จะได้รักษาตำแหน่งวงโคจรที่สำคัญนี้ไว้เพื่อความมั่นคงของกิจการดาวเทียมของประเทศ

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารดาวเทียมดังกล่าวหลังหมดสัมปทาน หากสามารถดำเนินการได้เร็วจะยิ่งช่วยให้ลูกค้าในระบบให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการต่อ เพราะที่ผ่านมาหลังจากไม่มีการยิงไทยคม 9 ทดแทนจึงทำให้ลูกค้าดาวเทียมไทยคม 4 ทยอยลดลง

สำหรับดาวเทียมดวงที่ 6 อยู่ในตำแหน่งเดียวกับไทยคม 5 เป็นตำแหน่ง Hot Bird ที่มีศักยภาพและมูลค่าธุรกิจสูงมาก ขณะนี้รับลูกค้าบริการบรอดแคสต์ที่โอนย้ายจากไทยคม 5 เต็มขีดความสามารถ โดยรองรับผู้ชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียมกว่า 15 -16 ล้านรายและมีอายุการใช้งานถึงปี 2572 หลังจากนั้น CAT จะดำเนินการต้านเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Network Filing) เพื่อจองตำแหน่งดาวเทียมและพัฒนาตาวเทียมใหม่ทดแทนโดยเป็นการช่วยรักษาตำแหน่งดาวเทียมนี้ไว้ต่อไป เพื่อการใช้ประโยชน์ในระยะยาวของประเทศสำหรับงานบริหารจัดการและควบคุมดาวเทียมในบางส่วน ซึ่งมีความละเอียดอ่อนจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้ทักษะเฉพาะด้าน

CAT จะพัฒนาบุคลากรโดยส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการบริหารสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัมปทาน โดย CAT เชื่อมั่นว่าดาวเทียมสื่อสารจะมีบทบาทสนับสนุนประเทศไทยให้พร้อมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนด้วยดิจิทัล และ CAT พร้อมให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าประเทศไทยจะมีดาวเทียมใช้งานในอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://siamrath.co.th/n/151083