มหิดลพัฒนา “ตู้พ่นซิลเวอร์นาโน” รับมือCOVID-19

Share

Loading

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันเบื้องต้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากร ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มารับบริการภายในสถานพยาบาล

ทีมสหสาขาจากกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำการวิจัยและพัฒนา Bioactive Silver Ion ด้วยนาโนเทคโนโลยี ริเริ่มโดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เนื่องจากโลหะเงินมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนผ้า จึงถูกนำมาใช้อบฆ่าเชื้อโรคโดยปราศจากแอลกอฮอล์

นวัตกรรม Nanotechnology Sanitizing Spray จึงปลอดภัยต่อมนุษย์ สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัสซึ่งรวมถึงไวรัสโคโรนา ออกฤทธิ์ปกป้องนานถึง 24 ชั่วโมง ทดสอบและรับรองคุณสมบัติโดยสถาบัน National Environment Agency สิงคโปร์ จากนั้นทำการทดสอบทางคลินิกและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา และจากประสิทธิภาพในการฆ่าไวรัสโคโรนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ได้นำมาต่อยอดโดยพัฒนาใช้กับ “ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ” (Covid Clear Cylindrical) ที่สามารถนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับบริการได้ใช้งาน

ภญ.ธีรยา มะยะกูล ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า อนุภาคซิลเวอร์นาโนจะออกฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่ส่งผ่านสารอาหารไปยังเซลล์ ทำให้เซลล์เมมเบรนหรือผนังเซลล์อ่อนแอ และทำลายดีเอ็นเอป้องกันการเพิ่มจำนวน มีประสิทธิภาพสูงถึง 99.99% ออกฤทธิ์ครอบคลุม 24 ชั่วโมง สามารถใช้ได้ทั้งร่างกาย เสื้อผ้า สิ่งของ และทุกพื้นผิว โดยอนุภาคซิลเวอร์นาโนจะแทรกซึมและเคลือบไปบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ เสมือนเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรค

“ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อประกอบขึ้นจากวัสดุสแตนเลสและอะลูมิเนียม ขนาด 80x100x200 เซนติเมตร ประกอบด้วย หัวพ่น 4 หัว ขนาด 0.01 ไมครอน เมื่อบุคคลผ่านการคัดกรองแล้วเดินผ่านเข้าไปในตู้ ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแล้วพ่นซิลเวอร์นาโนออกมาขณะเดินผ่าน โดยตู้มีต้นทุนประมาณ 2.5 แสนบาท ใช้งานได้ 2 หมื่นครั้ง หลักจากนั้นก็เติมสารซิลเวอร์นาโน 5 บาทต่อมิลลิลิตร”

ภญ.ธีรยา อธิบายเสริมว่า เบื้องต้นตู้ต้นแบบนี้จะสามารถให้บริการได้ภายในสัปดาห์นี้ จะนำร่องติดตั้งที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ที่แบกรับความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ พร้อมกันนี้ได้เปิดระดมทุนเพื่อนำมาผลิตตู้ให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้นสำหรับขยายสู่การติดตั้งในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถสมทบทุนบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333 221459 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-999-0236

ที่มา :

https://www.bangkokbiznews.com/news
/detail/872908?utm_source=category&
utm_medium=internal_referral&utm_
campaign=innovation