ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายดิจิทัลอุตสาหกรรมเผย ภายใน 10 ปี IoT จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิต

Share

Loading

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเวทีการสัมมนาให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยในวันที่ 4 ของการจัดงานได้เชิญ คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมกว่า 15 ปี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานในหัวข้อ “ก้าวไปให้ไกลกับการประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายดิจิทัลใน Smart City และ Industrial IoT”

คุณสร้างรัฐ ระบุว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลกำลังสร้าง Smart City ในหลายๆ พื้นที่ ดังนั้นระบบดิจิทัลอย่าง Internet of things (IoT) จึงเป็นส่วนสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรของตนเอง โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้นำระบบ IoT มาควบคุมและสั่งการ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็นำระบบ IoT มาเชื่อมโยงกับเครื่องจักรแทนแรงงานคน และสั่งการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่อุตสาหกรรมการเกษตรก็มีการพัฒนาและยกระดับเป็น Smart Farmer โดยนำระบบ IoT มาช่วยในการตั้งเวลาใส่ปุ๋ยและให้น้ำแก่พืชผลทางการเกษตร

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศ อย่างเช่นจีน และยุโรป ที่มีจุดเด่นและได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่สร้างและพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีคุณภาพ

ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายดิจิทัลในอุตสาหกรรม จึงแนะนำว่า หากจะยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่สากลได้อย่างยั่งยืน ควรที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผู้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมั่นว่าไทยมีข้อได้เปรียบด้านบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีไม่แพ้ต่างประเทศ และมั่นใจว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมดิจิทัลเต็มอย่างรูปแบบ และบุคลากรในอุตสาหกรรมไทยจะมีการปรับตัวเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในตลาดโลกและเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://techsauce.co/pr-news/digital-experts-said-iot-will-become-important